• Prípravný kurz na prijímacie skúšky

    Vážení záujemcovia o štúdium na SG ŽP,

    ponúkame Vám možnosť bezplatného prípravného kurzu na prijímacie skúšky.

    Termín: 18. marca 2019 (pondelok)

    Matematika: o 14:15 hod.

    Slovenský jazyk a literatúra: o 15:30 hod.

    Obsah kurzu:

    1. špecifikácia úloh testu, cvičenia ku konkrétnym témam obsiahnutých v teste,
    2. vzorový skúšobný test.

    Prihlásenie:

    1. prostredníctvom prihlasovacieho formulára
    2. telefonicky: 0903 794 703, 048/671 2725
    3. emailom: sgzp@sgzp.sk

    Termín prihlásenia do kurzu: do 15. marca 2019

    V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Tešíme sa na stretnutie.