• Otvárame vede bránu

    • Súkromné gymnázium ŽP v tomto školskom roku ponúka možnosť žiakom 8. a 9. ročníka zapojiť sa do súťaže

     "Otvárame vede bránu"

     Súťaž bude prebiehať v dvoch kolách, prvé – teoretická časť, sa bude realizovať ako domáce kolo.

     Otázky teoretickej časti sú zverejnené na tejto stránke → Otvárame vede bránu - zadanie úloh

     Na tieto otázky si žiaci priebežne vytvárajú odpovede, až keď ich budú mať kompletné, zadajú svoje odpovede do elektronického formulára. (Po zadaní odpovedí už nie je možnosť k odpovediam sa vrátiť!)

     Odpoveďový elektronický formulár

     Uzávierka 1. teoretického kola – je 15.11.2019 do 15.00 hod.

     Úspešní riešitelia budú do 30.11. 2019 pozvaní na druhé kolo súťaže - praktickú časť, ktorá bude prebiehať v 10. decembra 2019 na pôde Súkromného gymnázia ŽP v Podbrezovej.

     Prajeme veľa úspechov pri bádaní yes