• Výsledky prijímacieho konania na SG ŽP pre šk. rok 2019/20

    Zápis prijatých uchádzačov sa koná nasledovne:

    17.5. 2019 v čase od 10:00 do 15:00

    20.5. - 21.5. 2019 v čase od 7:30 do 15:00

    Neprijatý/á - pre nedostatok miesta má šancu dostať sa do zoznamu prijatých uchádzačov, ak sa prijatý uchádzač nezapíše alebo si zoberie zápisný lístok na inú školu. Vedenie školy v takomto prípade ponúkne voľné miesto ďalšiemu uchádzačovi neprijatému pre nedostatok miesta.

    Profilácia: ANGLICKÝ JAZYK
    P.č. Kód uchádzača Výsledok 
    1. GY08O prijatý/á 
    2. HE02A prijatý/á 
    3. PE64Y prijatý/á 
    4. SU03U prijatý/á 
    5. NA78U prijatý/á 
    6. PO68U prijatý/á 
    7. RY45A prijatý/á 
    8. SO83Y prijatý/á 
    9. HY17U prijatý/á 
    10. BY71E prijatý/á 
    11. FO22U prijatý/á 
    Neprijatý - nedostatok miesta (PS vykonal/a úspešne)
    12. ME10Y neprijatý/á 
    13. JE74Y neprijatý/á 
    14. TO14A neprijatý/á 
    15. WO05E neprijatý/á 
    16. XO44U neprijatý/á 
    Neprijatý  
    17. CO52U neprijatý/á 
    18. KY86A neprijatý/á 
    19. GY23A neprijatý/á 
    20. RA71A neprijatý/á 
    Profilácia: INFORMATIKA
    P.č. Kód uchádzača Výsledok 
    1. XE34U prijatý/á 
    2. SY78U prijatý/á 
    3. ME51A prijatý/á 
    4. ZO87U prijatý/á 
    5. GU05A prijatý/á 
    6. HO72E prijatý/á 
    7. RU03U prijatý/á 
    8. PY34O prijatý/á 
    9. ZE84U prijatý/á 
    10. WO05E prijatý/á 
    11. BY01Y prijatý/á 
    12. XA46A prijatý/á 
    13. TA66A prijatý/á 
    Neprijatý - nedostatok miesta (PS vykonal/a úspešne)
    14. XO02Y neprijatý/á 
    15. PE33O neprijatý/á 
    16. NO27Y neprijatý/á 
    17. ZE52O neprijatý/á 
    Profilácia: STEAM (prírodné vedy)
    P.č. Kód uchádzača Výsledok 
      SY50U prijatý/á bez PS
      SE26U prijatý/á bez PS
      SO71O prijatý/á bez PS
      WY81O prijatý/á bez PS
      ZA15A prijatý/á bez PS
    1. RU07Y prijatý/á 
    2. DU14U prijatý/á 
    3. FO46U prijatý/á 
    4. BO11Y prijatý/á 
    5. HU38O prijatý/á 
    6. KU54O prijatý/á 
    7. TO36E prijatý/á 
    8. ZA86E prijatý/á 
    9. TU75E prijatý/á 
    10. NO54U prijatý/á 
    11. MU37Y prijatý/á 
    Neprijatý - nedostatok miesta (PS vykonal/a úspešne)
    12. PE10O neprijatý/á 
    13. TY10Y neprijatý/á 
    14. HO01O neprijatý/á 
    Neprijatý  
    17. MU33E neprijatý/á 
    18. FE74U neprijatý/á 
    19. ZA34A neprijatý/á 
    20. MU28E neprijatý/á 
    Profilácia: ŠPORT
    P.č. Kód uchádzača Výsledok 
    1. HE53E prijatý/á 
    2. SO75O prijatý/á 
    3. XA05E prijatý/á 
    4. FE48O prijatý/á 
    5. DY41U prijatý/á 
    6. SY01Y prijatý/á 
    7. TU28A prijatý/á 
    8. CE08A prijatý/á 
    9. PO78E prijatý/á 
    10. GE57A prijatý/á 
    11. MA22A prijatý/á 
    12 FA10Y prijatý/á 
    13. WO05O prijatý/á 
    14. BE05Y prijatý/á 
    Neprijatý - nedostatok miesta (PS vykonal/a úspešne)
    15. BA80E neprijatý/á 
    16. ZA47U neprijatý/á 
    17. FY88E neprijatý/á 
    18. SY74O neprijatý/á 
    19. GY40A neprijatý/á 
    20. TY52U neprijatý/á 
    21. BY05O neprijatý/á 
    22. SY54A neprijatý/á 
    23. NA12E neprijatý/á 
    24. KU14Y neprijatý/á 
    25. MA40O neprijatý/á 
    26. KU16E neprijatý/á 
    27. WA58O neprijatý/á 
    28. FO10U neprijatý/á 
    Neprijatý  
    29. NO73O neprijatý/á 
    30. GY68O neprijatý/á 
    31. PA26A neprijatý/á 
    32. HU51O neprijatý/á