• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2017/2018

  • Celoštátne kolo

    • Mária Remeňová

    • 1. miesto jednotlivci
    • Školské majstrovstvá Slovenskej republiky v cezpoľnom behu · Celoštátne kolo · 2017/2018
    • Zuzana Remeňová

    • 2. miesto jednotlivci
    • Školské majstrovstvá Slovenskej republiky v cezpoľnom behu · Celoštátne kolo · 2017/2018
    • Mária Remeňová, Zuzana Remeňová, Anežka Smarkoňová

    • 1. miesto družstvá
    • Školské majstrovstvá Slovenskej republiky v cezpoľnom behu · Celoštátne kolo · 2017/2018
    • M. Remeňová, Z. Remeňová, A. Smarkoňová, J. Baláková, L. Janíková, M. Štulajterová.

    • 2. miesto družstvá
    • Cezpoľný beh · Celoštátne kolo · 2017/2018
    • Mária Remeňová

    • 1. miesto jednotlivci
    • Cezpoľný beh · Celoštátne kolo · 2017/2018
    • Zuzana Remeňová

    • 2. miesto jednotlivci
    • Cezpoľný beh · Celoštátne kolo · 2017/2018
  • Krajské kolo

    • Mária Remeňová

    • 1. miesto jednotlivci
    • Cezpoľný beh · Krajské kolo · 2017/2018
    • Zuzana Remeňová

    • 3. miesto jednotlivci
    • Cezpoľný beh · Krajské kolo · 2017/2018
    • Mária Remeňová, Zuzana Remeňová, Anežka Smarkoňová

    • 1. miesto družstvá
    • Cezpoľný beh · Krajské kolo · 2017/2018
  • 2016/2017

  • Celoštátne kolo

    • Mária Remeňová, Zuzana Remeňová, Anežka Smarkoňová, Martina Wágnerová, Lucia Janíková

    • 2. miesto
    • Vytrvalostná bežecká štafeta 5 × 800m · Celoštátne kolo · 2016/2017