• Z Podbrezovej do Paríža
     • Z Podbrezovej do Paríža

     • O vynikajúcich výsledkoch našich žiačok v cezpoľnom behu som v tomto školskom roku písal už veľakrát, pretože zvíťazili v tejto disciplíne na Majstrovstvách okresu, kraja a napokon aj Slovenska.

      V utorok 7. 11. 2017 sa v Liptovskom Mikuláši konali kvalifikačné preteky o postup na Školské majstrovstvá sveta, ktoré sa uskutočnia 2. – 7. 4. 2018 v Paríži. Naše dievčatá obsadili v súťaži družstiev krásne 2. miesto. Podľahli len víťazkám, dievčatám zo Športového gymnázia Trenčín, ktoré súčtom umiestnení svojich bežkýň dosiahli len 23 bodov (mali 3., 4., 6. a 10. miesto v celkovom poradí), kým my sme nazbierali až 31 bodov (obsadili sme 1., 2., 11. a 17. miesto v celkovom poradí).

      Keďže sestry Remeňové obsadili prvé dve miesta (Mária zvíťazila a Zuzana dobehla na 2.mieste), vybojovali si postup a v Paríži budú reprezentovať nielen našu školu, ale aj celú Slovenskú republiku v kategórii jednotlivcov.

      Na úžasnom druhom mieste v súťaži družstiev sa podieľali okrem sestier Remeňových aj Anežka Smarkoňová – 11. miesto, Júlia Baláková – 17. miesto a nebodujúce pretekárky Lucia Janíková a Mária Štulajterová.  Všetky naše úspešné dievčatá sú biatlonistky, ktoré pripravuje tréner Mgr. Peter Kazár. Poďakovanie patrí hlavne jemu! Dievčatám v Paríži budeme tuho držať palce a dúfame, že účasť na Školských majstrovstvách sveta si vybojujú aj vo svojom hlavnom športe – biatlone. Tam ich kvalifikačné preteky ešte len čakajú! Bol by to fantastický úspech nielen pre dievčatá, ale aj pre našu školu, naše malé Súkromné gymnázium ŽP!

    • Fantastické sestry Remeňové
     • Fantastické sestry Remeňové

     • Krásne prostredie pieninskej prírody a obec Červený Kláštor boli 25. októbra dejiskom Školských majstrovstiev Slovenskej republiky v cezpoľnom behu. Naše žiačky - „biatlonové“ dvojičky  Mária a Zuzka Remeňové spolu s Anežkou Smarkoňovou ukázali, že sú najlepšie na Slovensku nie len v biatlone, ale celkom slušne by sa „uživili“ aj medzi atlétkami – vytrvalkyňami. Dievčatá z nášho SG ŽP nedali nikomu šancu a úplne jasne zvíťazili v súťaži družstiev škôl Slovenskej republiky. Stupeň víťazov vyzeral fantasticky pre našu školu aj v súťaži jednotlivcov, pretože titul školskej majsterky SR v cezpoľnom behu pre rok 2017 si vybojovala Mária a striebornú medailu zavesili na krk jej dvojičke Zuzke. A tak sa tri naše dievčatá vracali domov do Podbrezovej  s tromi medailami – dvomi individuálnymi a jednou za súťaž družstiev.  Dúfajme, že ešte ušetrili nejaké bežecké sily  a na kvalifikácii, ktorá bude 7.11. v Liptovskom Mikuláši si vybojujú postup na Majstrovstvá sveta škôl, ktoré  by sa mali  uskutočniť v mesiaci apríl v metropole Francúzska.

    • Súkromné gymnázium ŽP opäť víťazne
     • Súkromné gymnázium ŽP opäť víťazne

     • Sestry Mária a Zuzana Remeňové spolu s Anežkou Smarkoňovou, žiačky nášho Súkromného gymnázia zvíťazili 17.10.2017 v Žiari nad Hronom, kde sa konalo krajské kolo v cezpoľnom behu a týmto víťazstvom si vybojovali  postup do celoslovenského finále. Dievčatám sa podarilo zvíťaziť nad silným družstvom Športového gymnázia z BB, pričom najlepšie si počínala Mária, ktorá celkovo zvíťazila aj v súťaži jednotlivcov. Jej sestra Zuzana si vybojovala krásnu bronzovú medailu a Anežka dobehla celkove na 5.mieste.  Veľmi dobrý výkon v silnej konkurencii študentov stredných škôl podal aj ďalší náš žiak Lukáš Ottinger, ktorý dofinišoval na solídnom 4. mieste. Všetkým ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy a dievčatám držíme palce v celoslovenskom finále, ktoré sa uskutoční 25.10.2017 v Červenom Kláštore.

    • Gaudeamus
     • Gaudeamus

     • Dňa 27. – 28. 9.2017 sa v Nitre konal Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania - Gaudeamus, ktorého sa zúčastnili aj triedy 4. ročníka SG ŽP a SSOŠH ŽP. Pre študentov bolo pripravených viac ako 200 domácich a 50 zahraničných vystavovateľov. V bráne do sveta vzdelávania sme mali možnosť zoznámiť sa s rozsiahlou ponukou vyššieho vzdelávania a stretnúť sa tak so zástupcami jednotlivých Slovenských aj zahraničných univerzít a vysokých škôl. Správny výber budúceho vzdelávania je kľúčovým okamihom v živote, preto organizátori pripravili čo najširšiu ponuku vzdelávania a spektrum študijných možností, prezentované niekoľkými profesionálnymi a pre študentov zrozumiteľnými formami. Sprostredkované informácie a zodpovedané otázky sú pre nás veľkým prínosom pri výbere tej správnej vysokej školy.

    • Inšpiratívny festival DIVADELNÁ CHALUPKA
     • Inšpiratívny festival DIVADELNÁ CHALUPKA

     • Stalo sa tradíciou, že žiaci súkromných škôl pravidelne navštevujú divadelné predstavenia inšpiratívneho festivalu DIVADELNÁ CHALUPKA. Tento rok sa im predstavilo Divadlo Mladých Vaša Banda zo Žiliny s inscenáciou VLAK DO NEBA, ktorá vznikla na motívy troch poviedok. Maroš Krajčovič, dramaturg festivalu, o nej napísal: „Všetky tri poviedky majú jedno spoločné: Ako sa rodí zlo? Skrýva sa v každom z nás? Je to zámer, psychický skrat alebo okolnosti, ktoré nás ovplyvňujú nie vždy tým pozitívnym smerom? Stojíme si za svojím názorom alebo podliehame oficiálnej „pravde“? Konáme alebo sa bojíme konať čestne a správne? A čo je vôbec správne? Bohužiaľ, častokrát na to prídeme, až keď je neskoro a ľutujeme naše rozhodnutia. A preto je dobré na chyby poukázať a neustále si ich pripomínať. Pretože hranice sú krehké… a zlo môže číhať aj na sedadle vedľa vás.“

      Výkon mladých Žilinčanov nás milo prekvapil a boli momenty, keď hrobové ticho v hľadisku vystriedal búrlivý potlesk. Tešíme sa na ďalší ročník a nové inšpiratívne inscenácie.

    • Záverečné stretnutie
     • Záverečné stretnutie

     • Na konci mája sa na Súkromnom gymnáziu Železiarne Podbrezová uskutočnilo záverečné stretnutie projektu ERASMUS+ KA1 „Naše zručnosti sú vašimi zručnosťami“, ktorý sme úspešne vypracovali a podali v šk. roku 2015/2016. Na stretnutí boli prezentované hlavné a čiastkové ciele projektu, dopad projektu na učiteľa, žiaka a samotnú školu, ciele a priebeh jednotlivých absolvovaných kurzov v Anglicku a Lotyšsku. V neposlednom rade odzneli konkrétne výstupy vo vyučovaní anglického a ruského jazyka.

      ERASMUS + je program Európskej únie, ktorý podporuje a poskytuje granty na široké spektrum akcií a aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy mládeže a športu počas obdobia v rokoch 2014 – 2020. Tento program dáva príležitosť stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť nie len pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom, ale aj študentom a žiakom odbornej prípravy.

      Hlavných cieľom nášho projektu a víziou školy je zlepšenie jazykových zručností ako učiteľov, tak aj žiakov, zmena prístupu k výučbe pomocou nových moderných a motivačných metód, snaha pochopiť cudziu kultúru a zároveň otvorenie sa školy smerom do zahraničia.

      Absolvované kurzy v zahraničí nadmieru splnili všetky očakávania účastníčok a taktiež ich motivovali k ďalšej práci na nových projektoch. V tomto šk. roku 2016/2017 bol podaný ďalší projekt KA1 s názvom „Otvorme sa svetu. My&Vy.“, ktorý bol v máji schválený. Tri pedagogičky našej školy opäť vycestujú v lete do zahraničia za vzdelaním. Vzhľadom nato, že dve z troch profilácií našej školy sú informatika a anglický jazyk, tak sme volili kurzy s názvom „Využitie IKT vo vyučovaní“ a „Oživenie britskej kultúry“. Tretím kurzom je „Projektový manažment pre medzinárodné výmenné projekty v Európe“, ktorý nám umožní naplniť európsky plán rozvoja. Za veľké plus a pokrok pokladáme aj možnosť zapojiť sa a vypracovať projekt pre žiakov KA2 „Efektívne učenie – lepšia budúcnosť“ spolu so zahraničnými školami v Poľsku, Lotyšsku, Litve a na Cypre. Veríme, že aj tento projekt bude úspešný, a tým umožníme žiakom našej školy SGŽP vycestovať do sveta za novými možnosťami.

       

    • Žiačky SG ŽP strieborné
     • Žiačky SG ŽP strieborné

     • Pekný úspech zaznamenali dievčatá zo SG ŽP na Celoštátnom kole vo vytrvalostnej bežeckej štafete na 5x800m. Toto celoslovenské finále sa uskutočnili za krásneho počasia 12.5.2017 v Slovenskom Ríme, v starobylej Trnave. Žiačky SG ŽP bežali v zložení: Anežka Smarkoňová, Lucia Janíková, Martina Wágnerová a sestry Zuzana a Mária Remeňové. Dievčatá si vybehali strieborné medaily a krásny pohár pre školu a nestačili iba na víťaznú štafetu dievčat  zo športového gymnázia z Nitry. Naši gymnazisti  - chlapci obsadili v rovnakej súťaži pekné 4.miesto. Obidvom družstvám gratulujeme a ďakujeme za peknú reprezentáciu nášho súkromného gymnázia!

      PaedDr. Roman Snopko, PhD.

    • Stredoškolská odborná činnosť
     • Stredoškolská odborná činnosť

     • Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl. Organizuje sa v čase vyučovania alebo mimo vyučovacieho procesu. Prácu riešia študenti samostatne pod dozorom konzultanta. Výsledkom iniciatívy stredoškoláka je samostatná písomná práca, model alebo konkrétny návrh. Výsledok sa predkladá na posúdenieodbornej hodnotiacej komisii. Súčasťou je vlastná verejná obhajoba práce. Táto sa realizuje na troch stupňoch. Ako prvé je školské kolo. Na našej škole sa uskutočnilo dňa 9. marca 2017.

      Víťazi týchto kôl dostávajú možnosť reprezentovať školu na druhom stupni tejto postupovej súťaže. Nová komisia, noví súťažiaci – žiaci z iných škôl kraja, ale prezentovanie svojej práce už s určitými skúsenosťami a určite s väčšou zodpovednosťou. Naše gymnázium na 39. ročníku krajskej prehliadky, ktorá sa konala 7. apríla 2017 na pôde SPŠ dopravnej vo Zvolene, reprezentovali žiaci s dvoma prácami pod názvom „Čistiareň odpadových vôd Banská Bystrica“ a „Vodné elektrárne“. Prvá menovaná práca je výsledkom činnosti tretiakov Adam Políček a Rebecca Rusnáková pod odborným vedením učiteľov SG. Práca vo svojom obsahu riešila analýzu čistenia odpadovej vody v Banskej Bystrici s poukázaním na jej efektívnosť a prínos pre životné prostredie v spomínanej lokalite. Druhú prácu majú pod svojím menom Peter Húska a Patrik Gavura, taktiež žiaci tretieho ročníka. V tomto prípade svoju pozornosť venovali výrobe elektrickej energie a upriamili pozornosť na vodné elektrárne, ktoré v okolí školy využívajú vodné toky v povodí Hrona.

      Študenti SG ŽP, ktorí sa umiestnili vo svojom odbore životné prostredie, geografia a geológia na peknom 4. mieste, sa týmto výsledkom síce neprebojovali do celoslovenského kola. Všetci žiaci sa však zhodli na jednom: „Už teraz sme vyhrali, hoci len nové nápady na ďalší v poradí 40. ročník SOČ.“

      Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl. Organizuje sa v čase vyučovania alebo mimo vyučovacieho procesu. Prácu riešia študenti samostatne pod dozorom konzultanta. Výsledkom iniciatívy stredoškoláka je samostatná písomná práca, model alebo konkrétny návrh. Výsledok sa predkladá na posúdenieodbornej hodnotiacej komisii. Súčasťou je vlastná verejná obhajoba práce. Táto sa realizuje na troch stupňoch. Ako prvé je školské kolo. Na našej škole sa uskutočnilo dňa 9. marca 2017.

      Víťazi týchto kôl dostávajú možnosť reprezentovať školu na druhom stupni tejto postupovej súťaže. Nová komisia, noví súťažiaci – žiaci z iných škôl kraja, ale prezentovanie svojej práce už s určitými skúsenosťami a určite s väčšou zodpovednosťou. Naše gymnázium na 39. ročníku krajskej prehliadky, ktorá sa konala 7. apríla 2017 na pôde SPŠ dopravnej vo Zvolene, reprezentovali žiaci s dvoma prácami pod názvom „Čistiareň odpadových vôd Banská Bystrica“ a „Vodné elektrárne“. Prvá menovaná práca je výsledkom činnosti tretiakov Adam Políček a Rebecca Rusnáková pod odborným vedením učiteľov SG. Práca vo svojom obsahu riešila analýzu čistenia odpadovej vody v Banskej Bystrici s poukázaním na jej efektívnosť a prínos pre životné prostredie v spomínanej lokalite. Druhú prácu majú pod svojím menom Peter Húska a Patrik Gavura, taktiež žiaci tretieho ročníka. V tomto prípade svoju pozornosť venovali výrobe elektrickej energie a upriamili pozornosť na vodné elektrárne, ktoré v okolí školy využívajú vodné toky v povodí Hrona.

      Študenti SG ŽP, ktorí sa umiestnili vo svojom odbore životné prostredie, geografia a geológia na peknom 4. mieste, sa týmto výsledkom síce neprebojovali do celoslovenského kola. Všetci žiaci sa však zhodli na jednom: „Už teraz sme vyhrali, hoci len nové nápady na ďalší v poradí 40. ročník SOČ.“

    • Okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín
     • Okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

     • Na pôde HA v Brezne sa dňa 9. 3. 2017 konalo okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. SGŽP sme reprezentovali v kategórii poézia. spočiatku sme boli trochu nervózne z poroty, ale aj z ostatných súťažiacich, no stres z nás opadol hneď po prednese. Musíme povedať, že príprava sa nám vyplatila, pretože sme sa dobre umiestnili a postúpili do regionálneho kola

      T. Holubová, A. Karaffová (II. H)  (Foto: SOS B. Bystrica)
    • Návšteva predsedu vlády
     • Návšteva predsedu vlády

     • 20. marca 2017 navštívil naše gymnázium predseda vlády SR Robert Fico. Žiaci tretích a štvrtých ročníkov mali tak  príležitosť osobne poznať názory pána premiéra na Európsku úniu a postavenie Slovenska v nej. Venoval sa tiež otázke uplatniteľnosti  absolventov vysokých škôl. Apeloval na študentov, aby si volili také vysoké školy, ukončením ktorých nebude len získanie titulu, ale predovšetkým kvalitné profesijné uplatnenie.