• Vianočná akadémia

     • Do galérie Vianočná akadémia boli pridané fotografie.

      Posledný školský deň v kalendárnom roku 2018 nám už tradične naši učitelia a žiaci navodili vianočnú náladu akadémiou. V jej úvode boli odovzdané ceny zástupcom tried s najkrajšou vianočnou výzdobou, odzneli príhovory riaditeliek oboch škôl a videli sme krásny a bohatý kultúrny program. Ďakujeme všetkým účinkujúcim.

     • Európsky týždeň boja proti drogám

     • Európsky týždeň boja proti drogám pripadá na tretí novembrový týždeň kalendárneho roka. Zámerom je upriamiť pozornosť na dôležitosť prevencie užívania drog - znížiť a odstrániť dopyt po nezákonných a nelegálnych drogách, a to najmä medzi deťmi a mladými ľuďmi. Prevencia zneužívania drog je dôležitým prvým krokom pri informovaní konkrétnych jednotlivcov o nebezpečenstvách závislostí, technikách prevencie a o tom, kde hľadať pomoc pri zotavovaní. Prevencia začína výchovou, šírením informácií o nebezpečenstvách drog nielen pre samotného jedinca ale i pre komunitu. Preto sme sa v spolupráci so Základnou školou Kláry Jarunkovej v Podbrezovej rozhodli zrealizovať besedu so Samuelom Bogárom z Občianskeho združenia NEzávislosť – Nový začiatok.

      Kto je NEzávislosť - Nový začiatok, o.z.?

      Združenie ľudí, ktorí poznajú hodnotu života a nie je im ľahostajné ako deštruktívne naň pôsobí závislosť. Preto sa rozhodli pomáhať závislým ľuďom a ich rodinným príslušníkom, nájsť cestu k slobodnému a plnohodnotnému životu bez drogy, ako aj pomôcť k informovanosti mladých i verejnosti o tejto problematike, a tak preventívne pôsobiť a pozitívne ovplyvňovať ľudské životy.

      Samuel Bogár

      Samuel Bogár je prvý a hlavný poradca a prednášajúci, z ktorého srdca vzišla celá myšlienka tejto služby. Sám prežil vyše 12 rokov s heroínom a 6 rokov z toho k nemu miešal aj pervitín. Žil dlhé roky striedavo na ulici a v chladnej mokrej pivnici s občasnými  pobytmi doma. Absolvoval 8 liečení. Dnes je to už niekoľko rokov, čo je Samuel od závislosti slobodný.

      Veríme, že diskusia so Samuelom bude účinnou prevenciou užívania drog.

     • Študentská kvapka krvi

     • Aj naši študenti a učitelia sa opäť zapojili do výzvy darovania najcennejšej tekutiny. Všetkým im patrí veľká vďaka za tento vysoko humánny a nezištný čin.

     • Stužková slávnosť IV.H

     • Úžasnú atmosféru, originálny program zvládnutý na profesionálnej úrovni, za srdce chytajúci príhovor triednej učiteľky Janky Syčovej, tombolu, ktorej výťažok pôjde na "túlavé mačiatka" - to všetko mohli zažiť účastníci stužkovej slávnosti IV.H triedy Súkromného gymnázia ŽP, ktorá sa konala 16. novembra 2018 v závodnom klube v Podbrezovej. K príjemnej atmosfére prispela aj účasť člena predstavenstva a technického riaditeľa Ing. Milana Srnku, PhD., ktorý každému žiakovi odovzdal malý darček (Power bank) od zriaďovateľa školy Železiarní Podbrezová a.s.

     • Školy školám

     • Pod názvom "Školy školám" sa na pôde súkromných škôl ŽP a.s. uskutočnilo 9.11.2018 stretnutie riaditeľov základných škôl. Stretnutie bolo zamerané na priblíženie ponuky škôl ŽP a.s. s dôrazom na duálne vzdelávanie a jeho aplikáciu do praxe.

     • Separovanie a recyklácia odpadu nám nie sú ľahostajné

     • V rámci projektu Eko Alarm sa dňa 26. októbra uskutočnila na SG ŽP prednáška o separovaní a recyklácii odpadov. Na prednáške sa zúčastnili študenti prvého, druhého a tretieho ročníka. Cieľom projektu je zavedenie systému zberu triedeného odpadu na slovenských školách. Organizátori Eko Alarmu majú ambíciu zmeniť pohľad a prístup študentov k odpadom na celom Slovensku a vo svete. Deti a mladí ľudia sa majú naučiť správne triediť odpad a tento dobrý zvyk následne preniesť do svojich rodín a medzi priateľov.  

     • Úspech v súťaži "Škola roka"

     • Dňa 26. októbra 2018 sa v Detve uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov celoštátnej  súťaže  aktivity   základných  a  stredných   škôl  v Slovenskej republike pod názvom „ŠKOLA ROKA“ za uplynulý školský rok. Účelom súťaže je oceniť školy, ktoré podporujú športové činnosti žiakov. Jej vyhlasovateľom je Slovenská asociácia športu na školách s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Medzi ocenenými bolo aj naše Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová, a to v oboch kategóriách stredných škôl, v kategórii chlapci i v kategórii dievčatá. Súčasťou slávnostného vyhodnotenia najaktívnejších škôl bola aj kategória Športovec roka, v ktorej naša Majka Remeňová získala krásne druhé miesto.

      Prebojovať sa medzi tých najlepších nebolo jednoduché. Súťaž pozostávala z troch pilierov. Prvý bol výkonnostný pilier, kde sa oceňovala úspešnosť školy na školských Majstrovstvách Slovenska. Naša škola, po víťazstvách v okresných a krajských kolách, dosiahla úspech na majstrovstvách SR v cezpoľnom behu, vo futsale a futbale. Druhý bol účastnícky pilier, v ktorom sa hodnotilo percentuálne zapojenie žiakov školy do športových súťaží v danom roku. Tretí zahŕňal výchovnú časť, ktorej náplňou bola olympijská výchova. Vzhľadom na to, že do súťaže boli zapojené predovšetkým veľké športové gymnáziá, je umiestnenie našej školy medzi „prvou päťkou“ veľkým úspechom.

      Vďaka patrí všetkým žiakom, ktorí nás v minulom školskom roku úspešne reprezentovali, ale tiež tým, ktorí ich na súťaže pripravovali. Moje poďakovanie patrí všetkým trénerom a učiteľom, predovšetkým Romanovi Snopkovi, ktorý to celé zastrešoval. Osobitne chcem poďakovať vedeniu Železiarní Podbrezová a.s. za podporu pri zabezpečovaní podujatí.

      Do nadchádzajúceho ročníka súťaže prajem našim chlapcom a dievčatám veľa ďalších športových úspechov.

      K. Zingorová

     • Máme náučný chodník „ACTIVITY“

     • Gymnazisti z triedy III.H sa do projektu Tatranskí rytieri zapojili v šk. roku 2017/2018 druhýkrát a opäť zvažovali, čím by zatraktívnili areál školy. Takmer všetci žiaci chceli vysadiť kvietky a stromčeky, preto logickou voľbou bol náučný chodník, ktorý by bol zaujímavý a prepojený s horami. Na podnet PaedDr. Peteraja chodník navrhli ako prechádzku horami, kde sa striedajú jednotlivé výškové pásma a v nich rôzne dreviny. Pri náučnom chodníku chceli aj zábavné aktivity a z návrhov spoločne vybrali slepú mapu, pexeso a zvonkohru. Žiakom sa  podarilo vytvoriť návrh úspešného projektu, ktorý obsadil 2.miesto v kategórii „Realizovateľný projekt“ a s výhrou získali nielen jednodňový výlet lanovkami, ale aj finančné prostriedky a pracovnú silu z Tatry mountain resorts a Essence communications na realizáciu projektu.

      Začiatok šk. roku 2018/2019 bol pre žiakov z III.H aj začiatkom intenzívnych príprav na realizáciu navrhnutého projektu – dohadovanie detailov a nákup materiálu. V septembri 2018 po hodinách práce pri úprave terénu, umiestňovaní štrku, výrobe a natieraní lavičiek, výrobe a natieraní drevených kvetináčov, výrobe stojanov s aktivitami, vysádzaní kvetov a drevín a rozmiestňovaní informačných tabuliek nadobudol náučný chodník reálnu podobu. Vďaka žiakom z III.H, rodičom žiakov z III.H, dobrovoľníkom z Tatry mountain resorts a Essence communications, ale aj pomocníkom z radov zamestnancov a žiakov z obidvoch škôl sa areál súkromných škôl môže pochváliť jedinečným náučným chodníkom.

      Dňa 18.10.2018 bol chodník slávnostne pokrstený a zostáva veriť, že bude nielen motiváciou trávenia voľného času na čerstvom vzduchu, ale aj skvelou inšpiráciou na ďalšie zveľaďovanie areálu súkromných škôl.

      Ľ.Kroupová, triedna učiteľka III.H

     • Zo Školských Majstrovstiev Slovenska bronz

     • Poriadna smola na poslednom tréningu najlepšej vytrvalkyne v teréne z minuloročných Majstrovstiev SR v cezpoľnom behu rozhodla o tom, že Mária Remeňová titul na tohoročných majstrovstvách obhajovať nebude! „Drobná“ zlomenina nosa rozhodla o jej neúčasti na tejto obhajobe. Dievčatá z nášho SG bojovali ako levice, no bez Majky im súčet umiestnení vystačil „len“ na bronzovú medailu. Druhú bronzovú medailu získala najlepšia z našich Zuzka Remeňová v súťaži jednotlivcov, Ema Kapustová dobehla na veľmi peknom 8. mieste a 20. priečku obsadila Eliška Smarkoňová. Dievčatám blahoželáme a ďakujeme za príkladnú bojovnosť a reprezentáciu nášho SG ŽP. Všetkým budeme držať palce v zime, v ich hlavnej športovej disciplíne – v biatlone, nech svojmu výbornému trénerovi Petrovi Kazárovi robia radosť a prinášajú pódiové umiestnenia z vrcholných medzinárodných biatlonových pretekov. Ďakujeme Peter, Ďakujeme dievčatá!

      Roman Snopko

     • Lukáš Kubiš na III. olympijských hrách mládeže

     • Lukáš Kubiš sa zúčastnil Olympijskych hier mládeže v argentínskom Buenos Aires, ktoré sa konali 7.10 - 19.10. 2018. V cyklistickej disciplíne Cross-country Short Circuit sa mu podarilo postúpiť až do finále, kde obsadil podľa nás skvelé 14. miesto, so stratou 30 sekúnd na najrýchlejšieho pretekára. Lukáš to však vidí inak. Tu je jeho reakcia po pretekoch: "Dnes som v Cross-Country Circuit chytil tú ťažšiu a vyrovnanejšiu skupinu v kvalifikácii, ale nestratil som motiváciu. Už ráno som uvažoval nad postupom do finále a nakoniec to vyšlo. Bol som spokojný so svojím výkonom, pretože som zajazdil siedmy najrýchlejší čas z oboch kvalifikácii. Dosť ma mrzeli Tomášove technické problémy, ktoré mu znemožnili postup do finále, pretože sme tam chceli byť obaja. Vo finále som mal o niečo horší štart ako v kvalifikácii, ale stále som sa pohyboval v polovici štartového poľa. Asi dve kolá pred cieľom dvaja pretekári predo mnou nechali dieru a rozdelili skupinu. Napokon sa mi podarilo vyhrať druhú skupinu a bolo z toho celkové 14. miesto. So svojím výsledkom nie som celkom spokojný, pretože viem, že som mal aj na viac. Zároveň som rád, že som to obišiel bez akýchkoľvek problémov." My Lukášovi samozrejme gratulujeme a sme na neho hrdí, a nielen preto, aké úžasné výkony podáva v cyklistike.

      Tu si môžete pozrieť vyjadrenie Lukáša. 

    • Suverénny postup na Majstrovstvá SR v cezpoľnom behu
     • Suverénny postup na Majstrovstvá SR v cezpoľnom behu

     • Naše  biatlonové sestričky - Mária a Zuzana Remeňové, spolu s Emou Kapustovou, žiačky nášho Súkromného gymnázia zvíťazili v súťaži škôl 18.10.2018 v Žiari nad Hronom, v krajskom kole  cezpoľného behu. Týmto víťazstvom si vybojovali  postup do celoslovenského finále. Dievčatám sa podarilo zvíťaziť suverénnym spôsobom, keď Mária získala zlato, Zuzka striebro. Bol to krásny súboj, až po cieľovú čiaru nebolo jasné, ktorá bude prvá. Ema dobehla na slušnom  6.mieste.  Veľmi pekný, bojovný  výkon v silnej konkurencii študentov stredných škôl podal aj ďalší náš žiak, tiež biatlonista - Tomáš  Sklenárik a len pár metrov mu chýbalo k celkovému víťazstvu,  dobehol na krásnej striebornej pozícii. Spolu s Adamom Koštialom a Petrom Golianom obsadili v súťaži družstiev 3.miesto. Všetkým ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy, dievčatám držíme palce v celoslovenskom finále, ktoré sa uskutoční 24.10.2018 v Západných Tatrách v Žiarskej Doline. Osobitné poďakovanie si určite zaslúži tréner našich biatlonových nádejí – Mgr. Peter Kazár, ktorý ako vždy, aj teraz odviedol  fantastickú robotu a dokázal víťazne pripraviť  svoje zverenkyne!

      Roman Snopko

    • Projekt Erasmus+ "Les 3.0 - naše kultúrne dedičstvo"
     • Projekt Erasmus+ "Les 3.0 - naše kultúrne dedičstvo"

     • V dňoch od 29.09 – 01.10.2018 sa traja pedagógovia Súkromného gymnázia Železiarne Podbrezová Mgr. Marketa Gregušová, Mgr. Katarína Tajbošová a PaedDr. Ján Peteraj zúčastnili prvého medzinárodného stretnutia v rámci projektu „Les 3.0 – naše kultúrne dedičstvo“ v poľskom meste Sycow, ktoré bolo financované programom Erasmus+ Kľúčová akcia 2.

      Cieľom stretnutia všetkých partnerov z Poľska, Slovenska a Nemecka bolo naplánovať medzinárodné stretnutia žiakov a žiačok, ktoré sa uskutočnia v apríli 2019 v poľskom meste Sycow, v októbri 2019 v nemeckom Kaiserslautern a na záver v apríli 2020 v Podbrezovej. Na základe vopred určených kritérií vybraní žiaci a žiačky vycestujú do zahraničia za získaním a rozšírením svojich poznatkov, vedomostí a zručností v oblasti ochrany životného prostredia, tvorby mobilných aplikácií, získavania a digitalizácie údajov o lese. Spoločne vysadia vo všetkých krajinách dreviny, vyčistia vybrané plochy lesov a spoznajú kultúru a tradície nielen v oblasti problematiky lesa. 

      V rámci návštevy lýcea v meste Sycow sme sa aktívne zúčastnili vyučovania a odučili biológiu, matematiku, angličtinu a geografiu v rodnom jazyku. Vzájomne sme si vymenili znalosti a skúsenosti s používaním programu eTwinning a zaškolili partnerov z Poľska. Všetky partnerské školy sú silnými a kvalitnými partnermi a sme presvedčení o tom, že spolupráca s nimi prinesie našej krajine, škole, vyučujúcim a hlavne samotným žiakom a žiačkam množstvo nových poznatkov, zážitkov, skúseností a výhod do budúcnosti.

      Fotogaléria

     • Prednáška o fetálnom alkoholovom syndróme - 28. 9. 2018

     • Od 9.9.1999 si každoročne pripomíname Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme, v snahe zvyšovať informovanosť o rizikách, ktoré môžu nastať pri užívaní alkoholu v tehotenstve. Preto sa dievčatá Súkromného gymnázia ŽP dňa 28.9.2018 zúčastnili výchovno-vzdelávacej prednášky s uvedenou témou.

      Prednášku realizovala MUDr. Gabriela Rakická z Regionálneho úradu verejného  zdravotníctva v Banskej Bystrici. Ďakujeme.