• Zamestnanci školy

  •  

   Riaditeľka školy

   • PaedDr. Katarína Zingorová

    

   Úsek vzdelávania

   zástupkyňa RŠ

   • Mgr. Ľubica Goceliaková

    

   pedagogickí zamestnanci

   • Ing. Iveta Bruončová
   • Mgr. Štefan Fedor
   • Mgr. Martina Roľková
   • PaedDr. Roman Snopko, PhD.
   • Mgr. Marketa Krajči (materská dovolenka)
   • Mgr. Martina Stieranková
   • Ing. Ivan Štubňa
   • Mgr. Alexander Jirmer
   • Mgr. Katarína Metyľová
   • Mgr. Jana Vojtko Syčová
   • Mgr. Miroslava Svinčiaková (materská dovolenka)
   • Mgr. Katarína Tajbošová
   • PaedDr. Ján Peteraj
   • Mgr. Marta Sahin
   • Mgr. Mercedes Červencová
   • Mgr. Martina Završanová
   • Mgr. Janka Štulajterová
   • Mgr. Jaroslava Hlásniková
   • PaedDr. Gregor Škapura
   • Štefan Škorupa

    

   Technicko-ekonomický úsek

   vedúca technicko-ekonomického úseku

   • Ing. Zdenka Jakočková

    

   nepedagogickí zamestnanci

   • Barbora Lopušná - účtovník, mzdový účtovník, personálny referent
   • Gabriela Csalová - pokladník
   • Dáša Lehocká - referent
   • Bc. Lenka Baranová - referent sekretariátu
   • Igor Qualich - správca budov