• Zloženie ŽŠR SGŽP v školskom roku 2019/2020

     I.G Adrián Jendrál
     I.H Veronika Kindlová
     II.G Matej Morong
     II.H Matej Macko
     III.H Martin Koreň
     IV.G Martina Wágnerová
     IV.H Martin Auxt

      

     Funkcie ŽŠR v školskom roku 2019/2020

     Predsedníčka Martina Wágnerová
     Podpredseda Matej Morong