• Výsledky talentových skúšok 26.3.2018

    • Odbor: 7902 J 77 gymnázium - šport
     P.č. Kód uchádzača Celkový počet získaných bodov Počet bodov  Výsledok 
     SJL MAT Talentové skúšky
     1. JA81E 153,0 22 28 43 prijatý/á 
     2. PA74O 131,0 21 15 45 prijatý/á 
     3. GA30E 120,0 21 19 30 prijatý/á 
     4. ZE78U 119,0 17 10 37 prijatý/á 
     5. DE74U 115,0 18 13 39 prijatý/á 
     6. GO54U 108,3 17,25 10 36 prijatý/á 
     7. FY38A 95,3 13,25 11 31 prijatý/á 
     8. BE63U 89,0 20 10 29 prijatý/á 
     9. XA36A 87,0 15,0 10 37 prijatý/á 
     10. SA16U 83,5 13,5 10 40 prijatý/á 
     11. BA85E 83,0 15 17 31 prijatý/á 
     12. ZY05U 77,0 15 10 27 prijatý/á 
     13. HO52O 75,5 15,5 10 30 prijatý/á 
     14. FE76Y 73,0 15 10 28 prijatý/á 
     15. JU51A 72,0 11 11 25 prijatý/á 
     16. ZO04E 70,0 19 11 40 prijatý/á 
     17. ZO50Y 69,5 17,5 16 26 prijatý/á 
     18. MO81U 67,0 19 10 28 prijatý/á 
     19. RA11O 66,5 11,5 10 25 prijatý/á 
     20. WY68A 64,5 17,5 10 37 prijatý/á 
     21. ZU00A 60,0 10 11 39 prijatý/á 
     22. PU81E 59,0 20 10 29 prijatý/á 
     23. RY60E 59,0 16 12 31 prijatý/á 
     Neprijatý - nedostatok miesta (PS vykonal/a úspešne)
     24. ZY56Y 58,5 14,5 12 32 neprijatý/á 
     25. KE32O 57,0 12 10 35 neprijatý/á 
     26. PO21O 51,0 16 10 25 neprijatý/á 
     27. NA11O 49,0 14 10 25 neprijatý/á 
     Neprijatý - PS vykonal/a neúspešne (N)
     28. GO57E 46,0 12 9 - N 25 neprijatý/á 
     29. MO45A 43,0 13 5 - N 25 neprijatý/á 
     30. KE40U 50,0 16 6 - N 28 neprijatý/á 
     Nezúčastnil sa TS
     31. GY81O          
     32. MY83U          
     33. KY32U          
     34. DY37E          

      

     POZNÁMKA:                         
     Zápis prijatých uchádzačov sa koná 28.03.2018, resp. 04.04.2018 v čase od 7:00 do 15:00 hod.                        
     Uchádzači, ktorí sa nezúčastnili talentových skúšok a sú ospravedlnení, majú náhradný termín 04.04.2018, resp. 03.05.2018.                        
     Upozornenie !!!                        
     Neprijatý/á - pre nedostatok miesta má šancu dostať do zoznamu prijatých uchádzačov, ak sa prijatý uchádzač nezapíše alebo si zoberie zápisný lístok na inú školu. Vedenie školy v takomto prípade oznámi a ponúkne voľné miesto ďalšiemu uchádzačovi - neprijatému pre nedostatok miesta.