• Otvorme sa svetu. My & Vy

    •  

     Počas letných prázdnin sa v rámci projektu „Otvorme sa svetu. My&Vy.“ financovaného programom Erasmus+ Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov opäť zúčastnili tri vyučujúce nášho Súkromného gymnázia Železiarne Podbrezová štruktúrovaných kurzov v zahraničí, ktoré úzko súvisia s profiláciou a cieľmi našej školy.

     • Navštívené miesta boli úžasné

     • Ako prvá vycestovala na zahraničnú mobilitu Mgr. Jana Syčová, a to v dňoch od 17.07. do 29.07.2017 absolvovala kurz s názvom „Oživovanie britskej kultúry (Bringing British Culture to Life)“. O mobilite sa vyjadrila nasledovne: „Samotný kurz hodnotím pozitívne, veľmi príjemná priateľská atmosféra, variabilný a prispôsobiteľný program s ohľadom na požiadavky každého účastníka, účastníčky vrátane erudovaného personálu a podporných materiálov. Kultúrny program bol bohatý, každý deň sme mali k dispozícii nejakú aktivitu, niekedy aj na výber z viacerých. Od športových cez kultúrne až po náučné. Mobilita výrazne obohatila moje vedomosti o danej krajine. Navštívené miesta boli úžasné, každodenná dávka informácií bola podávaná zaujímavým spôsobom a vzbudila nové otázky, preto sa mienim viac venovať oblasti kultúry aj počas vyučovacích hodín v rámci školského roka.

     • Túto skúsenosť hodnotím veľmi kladne

     • Kurz „Posilnenie zručností v oblasti IKT (Empowerment in ICT Skills)“ na Malte v meste St. Julians´ absolvovala v dňoch od 31.07. do 04.08.2017 Mgr. Martina Roľková. Svoje dojmy opísala takto: „Toto bola moja prvá skúsenosť s projektom tohto typu a hodnotím ju veľmi pozitívne. Naučili sme sa používať mnoho nových informačno-komunikačných technológií a hlavne ich aplikovanie vo vyučovacom procese. Súčasťou kurzu bola aj tvorba blogu a webovej stránky, používanie rôznych aplikačných edukačných programov na tvorbu testov, odposluchu, videí... Školiteľka bola veľmi milá a odborne zdatná, ochotne odpovedala na každú otázku. Počas pobytu na Malte som využila aj fakultatívne výlety do rôznych kútov ostrova so sprievodcom. Túto skúsenosť hodnotím veľmi kladne, až na zopár drobných problémov s ubytovaním, nemám žiadne výhrady.“

     • Naša škola sa postupne otvára smerom do zahraničia

     • Poslednou mobilitou tohto projektu bol kurz s názvom „Projektový manažment pre medzinárodné výmenné pobyty v Európe (Projektmanagement für interkulturelle Austauschprojekte in Europa)“ v meste Porto-Maia, v Portugalsku, ktorého sa v dňoch od 30.07. do 04.08.2017 zúčastnila Mgr. Katarína Tajbošová. Svoj celkový dojem opísala slovami: „Kurz organizovaný Ifel-inštitútom Hamburg hodnotím veľmi kladne. Bola som nadmieru spokojná. Rozšírila som si svoju odbornú sieť a vybudovala som pre našu vysielajúcu inštitúciu nové perspektívne kontakty pre ďalšiu medzinárodnú spoluprácu. Oceňujem dobre zostavený študijný program a kvalitný výber lektorov, ktorí boli pre mňa veľkým obohatením. Taktiež si vážim ich ochotu vždy pomôcť a poradiť. Veľkým pozitívom bola aj výmena skúsenosti nie len s lektormi, ale aj s ostatnými zahraničnými účastníkmi kurzu. V neposlednom rade kurz prispel k zlepšeniu mojich jazykových kompetencií v nemčine. Toto všetko podnietilo zvýšenie mojej spokojnosti a motivácie v práci a už teraz viem, že absolvovanie tejto mobility bude mať pozitívny dopad nie len na mňa ako vyučujúcu, ale aj na našich žiakov a samotnú inštitúciu. Naša škola sa postupne otvára smerom do zahraničia a internacionalizuje sa a to ma mimoriadne teší.“

    • Zoznam galérií