• Efektívne učenie – lepšia budúcnosť

   • V dňoch od 9.11 – 12.11.2017 sa dve učiteľky Súkromného gymnázia Železiarne Podbrezová Mgr. Jana Syčová a Mgr. Katarína Tajbošová zúčastnili prvého nadnárodného projektového stretnutia v rámci projektu Erasmus+ KA2 „Efektívne učenie – lepšia budúcnosť“ v jednom z najkrajších miest Poľska, v Gdaňsku. Hosťujúcou inštitúciou bola miestna uznávaná športová škola. Cieľom stretnutia všetkých partnerov z Poľska, Lotyšska, Litvy, Slovenska a Cypru bolo naplánovať medzinárodné stretnutie žiakov a žiačok tzv. „Európsky týždeň“, ktorý sa uskutoční v apríli 2018 v Daugavpilse v Lotyšsku za podpory Litvy.

    Na základe vopred určených kritérií vybraní žiaci a žiačky vycestujú do zahraničia za získaním a rozšírením svojich poznatkov, vedomostí a zručností v oblasti podnikania a cudzích jazykov. Žiaci a žiačky sa budú zaujímavými a netradičnými metódami a formami práce učiť umeniu prezentovať sa, zúčastnia sa praktických seminárov a workshopov, kde získajú dobré rady, ako sa uplatniť na trhu práce v Európskej únii, získajú prvotnú informáciu, ktorá im pomôže porozmýšľať o tom, ako možno začať svoje podnikanie a litovskí žiaci im predstavia svoje fiktívne firmy. Počas stretnutia budú všetci účastníci pracovať v medzinárodných skupinách, budú navrhovať vlastné produkty a tvoriť reklamu. Konečným produktom tohto „Európskeho týždňa“ bude zbierka podnikateľských plánov potenciálnych firiem. Okrem iného budú mať „Deň kuchárov“, kde budú môcť predstaviť iným krajinám svoje národné špeciality. A taktiež sú naplánované dva dni v hlavnom meste Riga s bohatým historickým centrom. V Rige žiaci a žiačky navštívia okrem iného aj dielne vybranej obchodnej školy a Automobilové múzeum, v ktorom uvidia vzácnu lotyšskú zbierku historických motorových vozidiel a taktiež i repliku prvého automobilu na svete.  

    Získavanie nových medzinárodných priateľstiev a kontaktov, poznávanie krajiny a kultúry iných národov je neoddeliteľnou súčasťou týchto stretnutí a my veríme, že to našim žiakom a žiačkam prinesie veľa pozitívnych zmien ako získanie zodpovednosti, samostatnosti, sebavedomia, tolerantnosti a iné.

    Komunikačným jazykom tohto medzinárodného stretnutia bude anglický a ruský jazyk. Veľkým pozitívom je fakt, že toto stretnutie sa uskutoční v meste Daugavpils, kde priamo na ulici budú počuť ruský jazyk.

    Veľkú rolu bude taktiež zohrávať aj samotná príprava žiakov a žiačok pred vycestovaním, ktorá pozostáva v tvorbe jednotlivých materiálov a bude to nad rámec ich vyučovacích hodín. Ich úlohou bude vytvoriť prezentáciu o krajine a škole, reklamnú vizitku školy, natočiť video „Jeden deň môjho života“,  preskúmať ekonomickú situáciu a nezamestnanosť mladých na Slovensku a všetky údaje spracovať do multimediálnej podoby, ktorá bude na stretnutí odprezentovaná.

    Všetky partnerské školy sú silnými a kvalitnými partnermi, ktoré majú dlhoročné skúsenosti s medzinárodnou prácou na projektoch a sme presvedčení o tom, že spolupráca s nimi prinesie našej krajine, škole, vyučujúcim a hlavne samotným žiakom a žiačkam množstvo výhod do ich budúceho života.

    Priebeh projektu môžete podrobnejšie sledovať na našej webovej stránke školy www.sgzp.edupage.org alebo na http://effective-education-better-future.webnode.sk/, ktorú vytvorila Mgr. Martina Roľková.

     

     

   • Zoznam galérií