• Vianočná akadémia

    Posledný školský deň v kalendárnom roku 2018 nám už tradične naši učitelia a žiaci navodili vianočnú náladu akadémiou.

    V jej úvode boli odovzdané ceny zástupcom tried s najkrajšou vianočnou výzdobou, odzneli príhovory riaditeliek oboch škôl a videli sme krásny a bohatý kultúrny program. Ďakujeme všetkým účinkujúcim a prajeme vám krásne, pokojné a šťastné Vianoce.

    >>FOTOGALÉRIA

    • Príhovor riaditeľky školy

     Vážení kolegovia, milí žiaci!

            Rok sa s rokom stretol a opäť nám klopú na dvere vianočné sviatky, čas radosti, zázrakov, prianí a neopakovateľnej atmosféry, ku ktorej už neodmysliteľne patrí aj naša VIANOČNÁ AKADÉMIA.

           Dnes už nikto neverí, že ak vydržíme celý deň bez jedla, uvidíme zlaté prasiatko, či keď budeme tíško sedieť, začujeme cingot zvončekov. Ale jedno zostáva stále - to tajomné čaro v našich dušiach a chuť robiť radosť ostatným. A práve úžasný program, ktorý nám každoročne pripravia naši žiaci a kolegovia pred Vianocami, je tým čarovným gombíkom, ktorý nás vtiahne do tej správnej vianočnej nálady. Vychutnajme si ju so všetkým, čo k nej patrí. Zabudnime na všetky starosti a prežime tieto sviatky v láske, šťastí a svornosti.

          V mene vedenia školy, ale aj ja osobne, Vám želám do nasledujúcich krásnych vianočných dní pohodu v kruhu svojich najbližších a do nového roka pevné zdravie a splnenie všetkých Vašich túžob, snov a prianí.

                                                                                                                                                       Katarína Zingorová