Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Na konci mája sa na Súkromnom gymnáziu Železiarne Podbrezová uskutočnilo záverečné stretnutie projektu ERASMUS+ KA1 „Naše zručnosti sú vašimi zručnosťami“, ktorý sme úspešne vypracovali a podali v šk. roku 2015/2016. Na stretnutí boli prezentované hlavné a čiastkové ciele projektu, dopad projektu na učiteľa, žiaka a samotnú školu, ciele a priebeh jednotlivých absolvovaných kurzov v Anglicku a Lotyšsku. V neposlednom rade odzneli konkrétne výstupy vo vyučovaní anglického a ruského jazyka.

  ERASMUS + je program Európskej únie, ktorý podporuje a poskytuje granty na široké spektrum akcií a aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy mládeže a športu počas obdobia v rokoch 2014 – 2020. Tento program dáva príležitosť stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť nie len pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom, ale aj študentom a žiakom odbornej prípravy.

  Hlavných cieľom nášho projektu a víziou školy je zlepšenie jazykových zručností ako učiteľov, tak aj žiakov, zmena prístupu k výučbe pomocou nových moderných a motivačných metód, snaha pochopiť cudziu kultúru a zároveň otvorenie sa školy smerom do zahraničia.

  Absolvované kurzy v zahraničí nadmieru splnili všetky očakávania účastníčok a taktiež ich motivovali k ďalšej práci na nových projektoch. V tomto šk. roku 2016/2017 bol podaný ďalší projekt KA1 s názvom „Otvorme sa svetu. My&Vy.“, ktorý bol v máji schválený. Tri pedagogičky našej školy opäť vycestujú v lete do zahraničia za vzdelaním. Vzhľadom nato, že dve z troch profilácií našej školy sú informatika a anglický jazyk, tak sme volili kurzy s názvom „Využitie IKT vo vyučovaní“ a „Oživenie britskej kultúry“. Tretím kurzom je „Projektový manažment pre medzinárodné výmenné projekty v Európe“, ktorý nám umožní naplniť európsky plán rozvoja. Za veľké plus a pokrok pokladáme aj možnosť zapojiť sa a vypracovať projekt pre žiakov KA2 „Efektívne učenie – lepšia budúcnosť“ spolu so zahraničnými školami v Poľsku, Lotyšsku, Litve a na Cypre. Veríme, že aj tento projekt bude úspešný, a tým umožníme žiakom našej školy SGŽP vycestovať do sveta za novými možnosťami.

   

 • 12. 6. 2017

  Do galérie Obhajoby ročníkových projektov boli pridané fotografie.

 • Žiačky SG ŽP strieborné

  Pekný úspech zaznamenali dievčatá zo SG ŽP na Celoštátnom kole vo vytrvalostnej bežeckej štafete na 5x800m. Toto celoslovenské finále sa uskutočnili za krásneho počasia 12.5.2017 v Slovenskom Ríme, v starobylej Trnave. Žiačky SG ŽP bežali v zložení: Anežka Smarkoňová, Lucia Janíková, Martina Wágnerová a sestry Zuzana a Mária Remeňové. Dievčatá si vybehali strieborné medaily a krásny pohár pre školu a nestačili iba na víťaznú štafetu dievčat  zo športového gymnázia z Nitry. Naši gymnazisti  - chlapci obsadili v rovnakej súťaži pekné 4.miesto. Obidvom družstvám gratulujeme a ďakujeme za peknú reprezentáciu nášho súkromného gymnázia!

  PaedDr. Roman Snopko, PhD.

 • Stredoškolská odborná činnosť

  Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl. Organizuje sa v čase vyučovania alebo mimo vyučovacieho procesu. Prácu riešia študenti samostatne pod dozorom konzultanta. Výsledkom iniciatívy stredoškoláka je samostatná písomná práca, model alebo konkrétny návrh. Výsledok sa predkladá na posúdenieodbornej hodnotiacej komisii. Súčasťou je vlastná verejná obhajoba práce. Táto sa realizuje na troch stupňoch. Ako prvé je školské kolo. Na našej škole sa uskutočnilo dňa 9. marca 2017.

  Víťazi týchto kôl dostávajú možnosť reprezentovať školu na druhom stupni tejto postupovej súťaže. Nová komisia, noví súťažiaci – žiaci z iných škôl kraja, ale prezentovanie svojej práce už s určitými skúsenosťami a určite s väčšou zodpovednosťou. Naše gymnázium na 39. ročníku krajskej prehliadky, ktorá sa konala 7. apríla 2017 na pôde SPŠ dopravnej vo Zvolene, reprezentovali žiaci s dvoma prácami pod názvom „Čistiareň odpadových vôd Banská Bystrica“ a „Vodné elektrárne“. Prvá menovaná práca je výsledkom činnosti tretiakov Adam Políček a Rebecca Rusnáková pod odborným vedením učiteľov SG. Práca vo svojom obsahu riešila analýzu čistenia odpadovej vody v Banskej Bystrici s poukázaním na jej efektívnosť a prínos pre životné prostredie v spomínanej lokalite. Druhú prácu majú pod svojím menom Peter Húska a Patrik Gavura, taktiež žiaci tretieho ročníka. V tomto prípade svoju pozornosť venovali výrobe elektrickej energie a upriamili pozornosť na vodné elektrárne, ktoré v okolí školy využívajú vodné toky v povodí Hrona.

  Študenti SG ŽP, ktorí sa umiestnili vo svojom odbore životné prostredie, geografia a geológia na peknom 4. mieste, sa týmto výsledkom síce neprebojovali do celoslovenského kola. Všetci žiaci sa však zhodli na jednom: „Už teraz sme vyhrali, hoci len nové nápady na ďalší v poradí 40. ročník SOČ.“

  Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl. Organizuje sa v čase vyučovania alebo mimo vyučovacieho procesu. Prácu riešia študenti samostatne pod dozorom konzultanta. Výsledkom iniciatívy stredoškoláka je samostatná písomná práca, model alebo konkrétny návrh. Výsledok sa predkladá na posúdenieodbornej hodnotiacej komisii. Súčasťou je vlastná verejná obhajoba práce. Táto sa realizuje na troch stupňoch. Ako prvé je školské kolo. Na našej škole sa uskutočnilo dňa 9. marca 2017.

  Víťazi týchto kôl dostávajú možnosť reprezentovať školu na druhom stupni tejto postupovej súťaže. Nová komisia, noví súťažiaci – žiaci z iných škôl kraja, ale prezentovanie svojej práce už s určitými skúsenosťami a určite s väčšou zodpovednosťou. Naše gymnázium na 39. ročníku krajskej prehliadky, ktorá sa konala 7. apríla 2017 na pôde SPŠ dopravnej vo Zvolene, reprezentovali žiaci s dvoma prácami pod názvom „Čistiareň odpadových vôd Banská Bystrica“ a „Vodné elektrárne“. Prvá menovaná práca je výsledkom činnosti tretiakov Adam Políček a Rebecca Rusnáková pod odborným vedením učiteľov SG. Práca vo svojom obsahu riešila analýzu čistenia odpadovej vody v Banskej Bystrici s poukázaním na jej efektívnosť a prínos pre životné prostredie v spomínanej lokalite. Druhú prácu majú pod svojím menom Peter Húska a Patrik Gavura, taktiež žiaci tretieho ročníka. V tomto prípade svoju pozornosť venovali výrobe elektrickej energie a upriamili pozornosť na vodné elektrárne, ktoré v okolí školy využívajú vodné toky v povodí Hrona.

  Študenti SG ŽP, ktorí sa umiestnili vo svojom odbore životné prostredie, geografia a geológia na peknom 4. mieste, sa týmto výsledkom síce neprebojovali do celoslovenského kola. Všetci žiaci sa však zhodli na jednom: „Už teraz sme vyhrali, hoci len nové nápady na ďalší v poradí 40. ročník SOČ.“

 • Na pôde HA v Brezne sa dňa 9. 3. 2017 konalo okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. SGŽP sme reprezentovali v kategórii poézia. spočiatku sme boli trochu nervózne z poroty, ale aj z ostatných súťažiacich, no stres z nás opadol hneď po prednese. Musíme povedať, že príprava sa nám vyplatila, pretože sme sa dobre umiestnili a postúpili do regionálneho kola

  T. Holubová, A. Karaffová (II. H)  (Foto: SOS B. Bystrica)
 • 20. marca 2017 navštívil naše gymnázium predseda vlády SR Robert Fico. Žiaci tretích a štvrtých ročníkov mali tak  príležitosť osobne poznať názory pána premiéra na Európsku úniu a postavenie Slovenska v nej. Venoval sa tiež otázke uplatniteľnosti  absolventov vysokých škôl. Apeloval na študentov, aby si volili také vysoké školy, ukončením ktorých nebude len získanie titulu, ale predovšetkým kvalitné profesijné uplatnenie.

 • 17. 3. 2017

  Do galérie Písomné maturitné skúšky boli pridané fotografie.

 • Až štyria študenti zo Súkromného gymnázia Železiarne Podbrezová sa stali súčasťou reprezentačnej výpravy Slovenskej republiky na súťaži s názvom XIII. Európsky olympijský festival mládeže (EYOF 2017), ktorý sa konal v Tureckom Erzurume v termíne od 11. – 18. februára 2017. V zimnej verzii tejto súťaže je sústredených deväť olympijských športov a mohli sa ich zúčastniť len najlepší športovci do 18 rokov. Účastníkov z 34 krajín v horskom stredisku Erzurum sprevádzali zvýšené bezpečnostné opatrenia, ale aj slnečné mimoriadne mrazivé počasie. Našim športovcom sa podarilo najmä zásluhou dorastencov Lukáš Ottingera a Tomáš Sklenárika vybojovať hodnotné umiestnenia v prvej tretine štartového poľa a do prvej tridsiatky sa zaradili aj dorastenky Veronika Haidelmeierová  a Mária Remeňová.
  Ako prvé sa v súťažiach biatlonistov konali rýchlostné preteky, v ktorých sa naši športovci dokázali popasovať s konkurenciou a získali skvelé umiestnenia: Ottinger 12. miesto, Sklenárik 16. miesto, Haidelmeierová 28. miesto a Remeňová 30. miesto. Následne postúpili všetci štyria športovci aj do stíhacích pretekov, kde sa postarali o ďalšie pekné umiestnenia: Ottinger 14. miesto, Sklenárik 17. miesto, Haidelmeierová 31. miesto a Remeňová 35. miesto. Tretím a záverečným pretekom v súťažnom programe biatlonistov bola súťaž zmiešaných štafiet, kde sa naši športovci v zložení: Haidelmeierová, Horvátová, Sklenárik a Ottinger umiestnili na ôsmom mieste a na náročnej strelnici predviedli najlepšiu streleckú bilanciu spomedzi všetkých trinástich štartujúcich krajín, ktoré zostavili štvorčlennú štafetu.
  Majstrovstvá sveta juniorov a kadetov v biatlone 2017 boli ďalším úspešným medzinárodným pretekom, na ktorom nás v reprezentačnom družstve zastupovali dvaja študenti SG ŽP Lukáš Ottinger a Veronika Haidelmeierová. Športovci z 37 krajín sveta si zmerali sily  namiesto ruského strediska Ostrov v slovenskom biatlonovom centre v Osrblí v termíne 21.-28. februára 2017. Všetky štyri súťažné disciplíny sa konali postupne a poznačil ich nástup teplého jarného sychravého a veterného počasia. Aj napriek tomu si naši dvaja športovci medzi 352 reprezentantmi počínali úspešne. Lukáš Ottinger obsadil v rýchlostných pretekoch 22. miesto, v stíhacích pretekoch 29. miesto a vo vytrvalostných pretekoch 36. miesto. Veronika Haidelmeierová sa umiestnila v rýchlostných pretekoch  na 24. mieste, v stíhacích pretekoch na 26. mieste a vo vytrvalostných pretekoch obsadila 40. miesto. V obidvoch kadetských kategóriách štartovalo približne 100 reprezentantov vo veku do 18 rokov a na štart trojčlenných štafetových pretekov nastúpilo viac ako 20 (23 kadeti, 22 kadetky) reprezentačných družstiev. Obaja mladí reprezentanti rozbiehali slovenské štafety na prvom úseku. Kadeti vybojovali výnimočne kvalitné 7. miesto a kadetky taktiež nezaostali a obsadili konečné 13. miesto.
  Naši mládežnícki reprezentanti sa úspešne presadili vo veľkej medzinárodnej konkurencii aj vďaka ústretovosti a podpore SG ŽP.

   

 • 16. 2. 2017

  Do galérie Galéria A. Snopkovej boli pridané fotografie.

 • 6. 2. 2017

  Do galérie Deň otvorených dverí boli pridané fotografie.

 • 30. 12. 2016

  Do galérie Vianočná akadémia boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová
  Družby 554/64, 976 81 Podbrezová
 • +4210486172725

Fotogaléria