• iBobor 2023

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album iBobor.

      7. a 9.11. 2023, v školskom roku 2023/24, súťažilo v kategórii Juniori 12 033 súťažiacich.

      Úspešných riešiteľov bolo 2 084 (17,32%). Medzi nimi aj naši traja žiaci.

       

      Naši iBobríci:

      • Martin Kalinec (II.H)
      • Miriam Kubeková (II.H)
      • Gabriel Vagaday (I.G)
     • NAŠI ANJELI - DOBROVOĽNÍCI

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album NAŠI ANJELI - DOBROVOĽNÍCI.

      Od minulého školského roka žiaci našej školy začali dobrovoľníčiť v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb Hron v Dubovej. Ak máme dobré počasie, využijeme to na fyzickú prácu von, inak trávime čas s klientami zariadenia a spestrujeme si tak navzájom dni. Chodíme tam veľmi radi, keďže ide o čas strávený v prospech dobrej veci, s priateľskými ľuďmi a milým personálom. K. Dzubáková

     • Záložka do kníh spája slovenské školy

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Záložka do kníh spája slovenské školy.

      Národný inštitút vzdelávania a mládeže vyhlásil k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2023 12. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy Záložka do knihy spája slovenské školy a my sme boli pri tom. Žiaci 1. a 2. ročníka sa na hodinách UMK a aj vo svojom voľnom čase popasovali s témou: Hrdinovia detektívnych románov. Vytvorili 40 originálnych a nápaditých záložiek, ktoré sme spolu s propagačnými materiálmi odoslali partnerskej škole - Stredná odborná škola gastronómie a služieb v Šuranoch. Záložky ich výroby zase poputujú do kníh našich žiakov. Veríme, že sa táto aktivita stane milým jesenným zvykom. Mgr. Marketa Krajči

     • Vedecký seminár „Keť som išiou čes tú horu...“

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Vedecký seminár „Keť som išiou čes tú horu...“.

      Dňa 17.októbra 2023 sa v Jasení konal vedecký seminár „Keť som išiou čes tú horu...“, ktorý bol organizovaný pri príležitosti 100. výročia narodenia doc. Ing. Dr. Dušana Randušku, významného výskumníka, fotografa, vysokoškolského pedagóga a zakladateľa stanovištného prieskumu lesov Slovenska. Hlavným organizátorom a odborným garantom seminára bol pán profesor Peter Urban z Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici, ktorý oslovil vedenie SSŠ ŽP s návrhom na spoluprácu pri zorganizovaní tohto vedeckého seminára. Nakoľko doc. Randuška, mal veľmi silnú väzbu k Železiarňam Podbrezová.

     • Gaudeamus

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Gaudeamus.

      Gaudeamus - žiaci 3. a 4. ročníkov návštívili európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania v Bratislave.

     • Európska noc výskumníkov

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Európska noc výskumníkov.

      29.9. sa žiaci 2. a 3. ročníka so zameraním na informatiku, steam a prírodné vedy zúčastnili 17. ročníka Festivalu vedy Európska noc výskumníkov, ktorá je najväčšou celoeurópskou iniciatívou zameranou na popularizáciu výskumu a inovácií. Prešli si 37 vedeckých stánkov, vyskúšali si rôzne experimenty a dozvedeli sa mnoho nových informácií. Najviac ich zaujali tieto témy: - Radón v ovzduší - Ekotoxicita vody - Ako verejnosť, vedci a AI môžu mapovať rozšírenie inváznych rastlín - Experimenty s vodou - Fyzika v hračkách a Urban exotic - plaz ako domáci miláčik. M. Svinčiaková, M. Stieranková

     • Účelové cvičenie našich prvákov

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Účelové cvičenie našich prvákov.

      12 prejdených kilometrov, 481 metrov prevýšenie. To je bilancia dnešného účelového cvičenia našich prvákov. Počas pochodu sme plnili rôzne úlohy zamerané predovšetkým na stmelenie kolektívu a podporu tímovej práce. Na prvej zastávke sme si overili zručnosť v zakladaní ohňa, kde máme ešte nejaké rezervy. Ďalšie zastávky boli určené pre rôzne teambuildingové aktivity a na poslednej sme si samozrejme povedali niečo o prvej pomoci. Následne sme sa presunuli oddýchnuť a osviežiť na Dedečkovú chatu a potom hurá domov. Počasie nám prialo a užili sme si aj krásu jesennej prírody.

     • Slávnostné odovzdávanie notebookov prvákom

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Slávnostné odovzdávanie notebookov prvákom.

      September je u nás už tradične spojený s odovzdávaním notebookov pre našich prvákov. Ing. Ján Gaboň (generálny riaditeľ ŽP Informatika s.r.o. ), Ing. Ján Villim (personálny riaditeľ ŽP a.s.)a naša pani riaditeľka Ing. Miriam Pindiaková slávnostne odovzdali túto nevšednú pomôcku naším prvákom v profiláciách STEAM a informatika. Veríme, že počítače počas svojho štúdia využijú naplno.

     • Športový deň

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Športový deň.

      Vo štvrtok, 14. septembra, sme u nás v škole obnovili tradíciu športového dňa. Zapojilo sa do neho 13 tried, pre ktoré bolo vytvorené 13 stanovíšť, kde žiaci plnili jednotlivé úlohy. Tie boli zamerané napríklad na pohybovú zručnosť, streľbu zo vzduchovky, alebo na poskytnutie prvej pomoci. Veríme, že okrem preverenia svojich schopností sa žiaci aj niečo naučili, ale hlavne zabavili.

     • Stretnutie stredoškolskej mládeže na Štefáničke

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Stretnutie stredoškolskej mládeže na Štefáničke.

      Pri príležitosti významných výročí Milana Rastislava Štefánika sa 14. septembra uskutočnilo Stretnutie stredoškolskej mládeže na Štefáničke. Stretnutie organizované Spoločnosťou M. R. Štefánika podporilo svojou účasťou aj 25 žiakov našich súkromných škôl. Súčasťou stretnutia bol vedomostný kvíz o živote M. R. Štefánika, v ktorom päťčlenné družstvo žiakov odbornej školy obstálo na piatom mieste a družstvo žiakov gymnázia stratilo v kvíze len 6 bodov, čím sa dostalo na prvenstvo pred všetky zúčastnené školy. Každé zúčastnené družstvo bolo odmenené diplomom, pohárom víťazov a knižnými publikáciami o M. R. Štefánikovi. Účastníci, ktorých neodradilo nepriaznivé počasie, po vedomostnom kvíze vystúpili na Chatu M. R. Štefánika pod Ďumbierom. Tam nasledoval pietny akt položenia venca k pamätnej tabuli umiestnenej na priečelí chaty. Z podujatia žiaci odchádzali plný zážitkov, vedomostí, nových priateľstiev a hlavne bez žiadneho zranenia.