• 20.09.2021
     • Udelenie ocenenia EITA za program Erasmus+

      Udelenie ocenenia EITA za program Erasmus+

      Naše skvelé kolegyne, Mgr. Katarína Tajbošová a Mgr. Janka Vojtko Syčová, boli ocenené za ich prácu v programe Erasmus+, ktoré im odovzdali zástupcovia Európskej komisie, SAAIC a NA Erasmus+. Gratulujeme.

    • 27.02.2021
     • Majstrovstvá sveta juniorov a kadetov 2021 - Obertilliach (Rakúsko)

      Ema Kapustová získala 3. miesto v individuálnych pretekoch kadetiek na 10 kilometrov. Pre Slovensko je to medaila na tomto fóre po 13 rokoch.

    • 12. február 2021
     • 13. ročník Olympiády zo SJL - krajské kolo

      Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu sa realizovanie písomnej i ústnej časti prenieslo do online priestoru.

      Dvakrát bronz z krajského kola pre:

      • L. Daxnerová (kategória A),
      • V. Kindlová (kategória B).

    • 26. - 27.septembra 2020
     • Majstrovstvá SR - letný biatlon

      Revúca 26. - 27.septembra 2020

      Ema Kapustová: 3-násobná Majsterka SR; Mária Remeňová: 2-násobná Majsterka SR,

      Matej Vránsky: majster SR v pretekoch s hromadným štartom. Vicemajstrami sú Sebastián Ilavský, ktorý skočil 2 krát druhý. Matej Vránsky a Kristína Makovínyová obsadili po jednom raze druhú priečku a náš absolvent Lukáš Ottinger obsadil vo všetkých pretekoch na druhom mieste. Všetci títo pretekári pretekajú za Športový klub Železiarne Podbrezová. Lucia Šuchová, člen Klubu biatlonu Osrblie, obsadila 3. miesto v pretekoch s hromadným štartom.

    • 29.máj 2020
     • Vyraďovanie maturantov

      29.5. 2020 - netradičné vyraďovanie v rúškach

    • 30. jún 2020
     • Erasmus+ KA2

      Záverečná prezentácia medzinárodných projektov  Erasmus+ KA2 s názvom: „Efektívne učenie, lepšia budúcnosť“ aLes 3.0 – naše prírodné dedičstvo“, ktoré na škole prebiehali od roku 2017 a 2018.

    • 16. marec 2020
     • Prerušenie výučby z dôvodu pandémie koronavírusu

    • február 2020
     • Futsal - krajské kolo

    • 20. a 21. február 2020
     • Návšteva z nemeckého Kaiserlauternu

      Návšteva z nemeckého Kaiserlauternu – vzdelávacia mobilita učiteľov Erasmus+ KA1, tzv. Job shadowingu

      Dr. Norbert Herhammer z našej partnerskej školy Hohenstaufen-Gymnasium v Kaiserslauterne spolu so svojím kolegom Steffenom Luba z gymnázia Am Rittersberg.

    • 13. február 2020
     • IV. Ročník regionálnej súťaže v hre na keyboarde

      ZUŠ Brezno - Partik Antol v tejto súťaži získal 1. miesto a titul Absolútny víťaz.

    • 6.február 2020
     • Olympiáda ľudských práv - krajské kolo

      Viktória sa vo svojej skupine umiestnila na 2.mieste a v celkovom poradí na 6-miesto a postúpila na celoslovenské kolo.

    • január 2020
     • Zimné olympijské hry mládeže v Lausanne

      Ema Kapustová - rýchlostné preteky - 8. miesto.

    • 1. január 2020
     • Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová

    • 1. január 2020
     • Ing. Miriam Pindiaková, riaditeľka školy

    • 25.október 2019
     • Vedecký program BASF Chemgeneration

      interaktívny vedecký seminár  s hlavným poslaním popularizovať vedu, zapájať študentov stredných škôl do objavovania vzrušujúcej stránky chémie a pomáhať im porozumieť tomu, ako môžu prírodné vedy napomáhať trvalo udržateľnému rozvoju.

    • máj 2019
     • XIII. ročník - Majstrovstvá sveta U-18 v Rokycanoch (CZ)

      Filip Bánik  získal striebornú medailu v šprinte.

    • apríl 2019
     • Školské Majstrovstvá sveta vo futbale - Belehrad

      2. miesto: vrchol športových aktivít školy

    • 2019
     • Školské majstrovstvá SR vo futsale

      1. miesto – Majstri SR

    • 2019
     • Cezpoľný beh - Školské majstrovstvá SR - celoslovenské kolo

      3. miesto dievčat

    • október 2018
     • Erasmus+ KA2

      „Efektívne učenie, lepšia budúcnosť.“ - Erasmus+ KA2: V rámci programu Erasmus+ KA2 „Efektívne učenie – lepšia budúcnosť“ boli naši žiaci v októbri 2018 na Cypre.

    • október 2018
     • Erasmus+ „Les 3.0

      Erasmus+ „Les 3.0 - naše kultúrne dedičstvo“

    • október 2018
     • Tatranskí rytieri

      2.miesto v kategórii Realizovateľný projekt + Realizácia výherného projektu náučného chodníka „ACTIVITY“ – v areáli SG ŽP

    • apríl 2018
     • Stredoškolská odborná činnosť - krajská prehliadka

      E. Škôlka – 1. miesto, celoštátne kolo - 6. miesto

    • september 2018
     • OTVÁRAME VEDE BRÁNU: prvý ročník súťaže

      Prvý ročník súťaže pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl, v ktorom žiaci zdolávajú otázky z biológie, chémie, fyziky, geografie a matematiky. Najlepší riešitelia sú pozvaní na praktickú časť, ktorá sa uskutočňuje na pôde Súkromného gymnázia ŽP v Podbrezovej. Žiaci musia preukázať nielen vedomosti, ale aj praktické zručnosti v oblasti prírodných vied.

    • september 2018
     • Nové školské uniformy

    • september 2018
     • Vznik profilácie STEAM

      Názov profilácie STEAM vznikol zo začiatočných písmen slov Science, Technology, Engineering, Arts, Matematics. Cieľom vzdelávania je pripraviť žiakov na vysokoškolské štúdium prírodovedného, technického a environmentálneho zamerania, ale aj iných odborov, napríklad na štúdium medicíny a farmácie.

    • apríl 2018
     • Kráľ biatlonovej stopy 2018

      Kategória dorastenky - 1. miesto Zuzka Remeňová

    • apríl 2018
     • Paríž - Školské majstrovstvá sveta v cezpoľnom behu ISF

      do výpravy SR sa kvalifikovali aj Mária Remeňová a Zuzana Remeňová

    • december 2017
     • Lukáš Kubiš - majster SR v cyklokrose

      titul majstra Slovenska v kategórií juniorov v cyklokrose. Preteky sa konali v Bánovciach nad Bebravou.

    • 26. október 2017
     • 80. výročie organizovanej výučby v Podbrezovských železiarňach

    • 2017/2018
     • e-Školy pre budúcnosť 2017/2018

      Projekt „Zdieľajme internet bezpečne a zodpovedne“ - spolufinancovaný Nadáciou Oranges a realizovaný Mgr. Š. Fedorom.  Celoslovenský projekt zameraný na problematiku wi-fi sietí a bezpečnosti na nich.

    • od septembra 2017
     • IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie

      Národný projekt realizovaný v spolupráci s CVTI SR a UPJŠ v Košiciach.

    • september 2016
     • Elektronická triedna kniha

      elektronizácia vnútorných procesov školy.

    • september 2016
     • PaedDr. Katarína Zingorová - riaditeľka školy

    • apríl 2016
     • „Ukáž čo vieš!“ - národná konferencia

      Stará Lesná 7. a 8. apríla 2016 v rámci projektu Reťazová reakcia: výskumné aktivity na tému „Zem a vesmír“. Získané poznatky a zručnosti prezentovali.  Tím „Č.I.E.F“ (činnosť inteligentných a efektívnych fyzikárov) sa zaoberal ekologickým svietením a tím „Výskumníci SG ŽP“ skúmal účinok vyrobeného dusíkatého hnojiva na rast rastlín

    • 22. marca 2016
     • Medaila sv. Gorazda - Ing. Anna Pavlusová

      Veľkou medailou sv. Gorazda bola za svoju záslužnú prácu pri výchove a vzdelávaní mladej generácie hutníkov odmenená aj riaditeľka súkromných škôl Železiarní Podbrezová, Ing. Anna Pavlusová. Po prevzatí najvyššieho rezortného vyznamenania nám povedala: „Toto vyznamenanie nepatrí len mne, patrí celému kolektívu pedagógov našich súkromných škôl. Výsledky našej práce nesporne ovplyvňujú podmienky vytvárané naším zriaďovateľom, ktorému v mene nás všetkých ďakujem.“

    • máj 2014
     • Lopejík - Ocenenia Rady mládeže mesta Brezna

      Ocenenie udelené redakcii časopisu Súkromného gymnázia a Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej Železiarne Podbrezová za najlepšie školské periodikum vychádzajúce v okrese Brezno, za prezentáciu školského prostredia a vlastnej literárnej tvorby a za originálny spôsob monitorovania a spracovania študentského života.

       

    • 2012/2013
     • Vznik profilácie ANGLICKÝ JAZYK

    • 2011/2012
     • Školy pre budúcnosť 2011/2012

      Projekt s názvom POZNAJME SVOJ REGIÓN realizoval spolu so žiakmi Mgr. Štefan Fedor. Vďaka Nadácii Oranges, n.o., získalo SG ŽP 1000EUR na nákup vecných cien pre študentov odbornej literatúry a beletrie. Cieľom projektu bolo mapovanie diania v regióne, vyhľadávanie významných literárnych osobností regiónu a zostavenie publikácie o regionálnych autoroch a významných osobnostiach regiónu Horehronia.

    • 2011/2012
     • Projekt Allianz

      Nákup interaktívnych projektorov a tabúľ do každej triedy, učebne a vzdelávacieho priestoru.

    • 3.2.2011
     • Latka 5 miest - Nitra

      Tatiana Dunajská si v Nitre na ďalšom pokračovaní seriálu výškarských mítingov Latka 5 miest zlepšila svoje osobné maximum už na 179 cm. Tento vynikajúci výkon je zároveň splneným limitom „B“ (ENTRY) na Majstrovstvá Európy Juniorov v Estónskom Talline 21. - 24. 7. 2011.

    • november 2009
     • Školské ihrisko

      Školské ihrisko

      ukončenie výstavby a sprístupnenie žiakom

    • 2009
     • Golfový trenažér

    • december 2008
     • Prvé odovzdávanie notebookov prvákom - informatikom

    • 1. september 2008
     • Vznik profilácie INFORMATIKA

    • 2008
     • Vznik autoškoly

    • jún 2008
     • Letný biatlon

    • marec 2008
     • Golfový turnaj v Portugalsku - B. Figľušová

     • Latka 6 miest - Súkromné gymnázium ŽP

     • Prvé hodiny vzdelávania

    • 4. september 2006
     • Otvorenie školy

      Otvorenie školy

      Prvý deň nového školského roka 2006/2007 sa stal zároveň dňom otvorenia Súkromného gymnázia Železiarní Podbrezová so zameraním na telesnú výchovu. Za prítomnosti vedenia Železiarní Podbrezová, pedagogického zboru a žiakov školy slávnostne prestrihli pásku Ing. Kurčík, podpredseda Predstavenstva a Ing. Anna Pavlusová, riaditeľka SG ŽP.
    • 1. september 2006
     • Vznik profilácie ŠPORT

    • 1. september 2006
     • Ing. Anna Pavlusová, riaditeľka školy