• Efektívne učenie – lepšia budúcnosť, KA2

   • Úvodné stretnutie

    V dňoch od 9.11 – 12.11.2017 sa dve učiteľky Súkromného gymnázia Železiarne Podbrezová Mgr. Jana Syčová a Mgr. Katarína Tajbošová zúčastnili prvého nadnárodného projektového stretnutia v rámci projektu Erasmus+ KA2 „Efektívne učenie – lepšia budúcnosť“ v jednom z najkrajších miest Poľska, v Gdaňsku. Hosťujúcou inštitúciou bola miestna uznávaná športová škola. Cieľom stretnutia všetkých partnerov z Poľska, Lotyšska, Litvy, Slovenska a Cypru bolo naplánovať medzinárodné stretnutie žiakov a žiačok tzv. „Európsky týždeň“, ktorý sa uskutoční v apríli 2018 v Daugavpilse v Lotyšsku za podpory Litvy.

    Na základe vopred určených kritérií vybraní žiaci a žiačky vycestujú do zahraničia za získaním a rozšírením svojich poznatkov, vedomostí a zručností v oblasti podnikania a cudzích jazykov. Žiaci a žiačky sa budú zaujímavými a netradičnými metódami a formami práce učiť umeniu prezentovať sa, zúčastnia sa praktických seminárov a workshopov, kde získajú dobré rady, ako sa uplatniť na trhu práce v Európskej únii, získajú prvotnú informáciu, ktorá im pomôže porozmýšľať o tom, ako možno začať svoje podnikanie a litovskí žiaci im predstavia svoje fiktívne firmy. Počas stretnutia budú všetci účastníci pracovať v medzinárodných skupinách, budú navrhovať vlastné produkty a tvoriť reklamu. Konečným produktom tohto „Európskeho týždňa“ bude zbierka podnikateľských plánov potenciálnych firiem. Okrem iného budú mať „Deň kuchárov“, kde budú môcť predstaviť iným krajinám svoje národné špeciality. A taktiež sú naplánované dva dni v hlavnom meste Riga s bohatým historickým centrom. V Rige žiaci a žiačky navštívia okrem iného aj dielne vybranej obchodnej školy a Automobilové múzeum, v ktorom uvidia vzácnu lotyšskú zbierku historických motorových vozidiel a taktiež i repliku prvého automobilu na svete.  

    Získavanie nových medzinárodných priateľstiev a kontaktov, poznávanie krajiny a kultúry iných národov je neoddeliteľnou súčasťou týchto stretnutí a my veríme, že to našim žiakom a žiačkam prinesie veľa pozitívnych zmien ako získanie zodpovednosti, samostatnosti, sebavedomia, tolerantnosti a iné.

    Komunikačným jazykom tohto medzinárodného stretnutia bude anglický a ruský jazyk. Veľkým pozitívom je fakt, že toto stretnutie sa uskutoční v meste Daugavpils, kde priamo na ulici budú počuť ruský jazyk.

    Veľkú rolu bude taktiež zohrávať aj samotná príprava žiakov a žiačok pred vycestovaním, ktorá pozostáva v tvorbe jednotlivých materiálov a bude to nad rámec ich vyučovacích hodín. Ich úlohou bude vytvoriť prezentáciu o krajine a škole, reklamnú vizitku školy, natočiť video „Jeden deň môjho života“,  preskúmať ekonomickú situáciu a nezamestnanosť mladých na Slovensku a všetky údaje spracovať do multimediálnej podoby, ktorá bude na stretnutí odprezentovaná.

    Všetky partnerské školy sú silnými a kvalitnými partnermi, ktoré majú dlhoročné skúsenosti s medzinárodnou prácou na projektoch a sme presvedčení o tom, že spolupráca s nimi prinesie našej krajine, škole, vyučujúcim a hlavne samotným žiakom a žiačkam množstvo výhod do ich budúceho života.

    Priebeh projektu môžete podrobnejšie sledovať na našej webovej stránke školy www.sgzp.edupage.org alebo na http://effective-education-better-future.webnode.sk/, ktorú vytvorila Mgr. Martina Roľková.

     

    Európsky týždeň v Lotyšsku

    Päť národností, jeden týždeň, veľa skúseností. Vďaka projektu ERASMUS+ „Efektívne učenie, lepšia budúcnosť“, ktorý je financovaný z prostriedkov EÚ, sme mali možnosť zapojiť sa do programu, ktorý nám ponúkol širokú škálu možností o učení a spoznávaní kultúry, národných tradíciách rozličných krajín, spoznaní nových ľudí a v neposlednom rade sme mali aj príležitosť vylepšiť si svoje znalosti v ruskom a anglickom jazyku. 

    Náš pobyt v Lotyšsku trval od 8. do 14. apríla 2018, kedy sme sa udomácnili v druhom najväčšom meste Lotyšska, v Daugavpilse. Na projekte sa spolu s nami, Slovákmi, zúčastnili ďalšie štyri krajiny – Poľsko, Cyprus, Litva a domáci z Lotyšska. Medzinárodné stretnutie sa odohrávalo pod sloganom „Efektívne učenie, lepšia budúcnosť“, počas ktorého sme sa naučili veľa nového aj o ekonómii a biznise v určitých krajinách. Vďaka tomu sme  spoznali ekonomickú situáciu vo svete. Dostali sme dobré typy nato, ako v budúcnosti lepšie podnikať. Každý deň sme mali zaujímavú škálu programu, v ktorom bolo zahrnuté napríklad zoznamovanie sa s mestom a samozrejme interaktívna hra, kde sme mohli tvoriť aj my sami. Išlo o logá firiem a našou úlohou bolo vymyslieť vlastné logo, ktoré splní účel a zaujme. Taktiež sme prezentovali svoje krajiny, mestá, školy a video „Jeden deň z nášho života“. Každá škola odviedla výbornú prácu. Bolo vidieť, že sú správni ľudia na správnom mieste. Okrem toho sme mali hodiny ruštiny, kde sme dabovali rozprávku a jedno dopoludnie sme sa zahrali na kuchárov a našou úlohou bolo pripraviť typické jedlá z našej krajiny. Posledný večer v Daugavpilse sme zakončili slávnostným odovzdávaním certifikátov a programom, ktorý sme si pre našich priateľov pripravili. Posledný deň sme prežili v Rige, hlavnom meste Lotyšska,  kde sme absolvovali exkurziu po meste a následne v Motorovom múzeu. Tým sme zavŕšili týždňový pobyt v tejto krajine a samozrejme že nechýbalo ani emocionálne lúčenie.

    Zažili sme mnoho príjemných chvíľ v kruhu našich nových priateľov, rozšírili svoje obzory nie len o Lotyšsku, dozvedeli sa o histórii mesta, a samozrejme sme spoznali nepoznané. Podnikli sme dostatočné množstvo prechádzok po meste a okolitom prostredí. Videli sme veľa nádherných pamiatok. Myslíme si, že tento pobyt nám všetkým pomohol hlavne v komunikačných schopnostiach, no taktiež už v spomínaných ekonomických zdatnostiach a v neposlednom rade v spoznaní novej kultúry a v nájdení nových priateľstiev. Sme veľmi radi, že sa naša škola do tohto projektu zapojila a vďaka tomu sme sa mohli zúčastniť tohto medzinárodného stretnutia. Ďakujeme všetkým, ktorí nám tento pobyt umožnili a chceme, aby naša snaha v projekte bola motiváciou pre druhých. V októbri sa totiž vyráža na Cyprus!

    Veronika Nepšinská, Timea Krnáčová a Tomáš Bútor

     

  • Európsky týždeň na Cypre

   V dňoch od 7.-11. októbra 2018 sa v škole „Žiaci Pytagora“ v Limassole na Cypre uskutočnil „Európsky týždeň“ v rámci projektu „Efektívne učenie, lepšia budúcnosť“, ktorý bol financovaný z programu Európskej únie Erasmus+. Tejto mobility sa zúčastnili žiaci a koordinátori z piatich partnerských krajín Cyprus, Litva, Lotyšsko, Poľsko a Slovensko.
   Počas tohto týždňa účastníci absolvovali rôzne aktivity a podujatia, ako napr. zoznámenie sa a zjednotenie internacionálnych tímov formou tanca, kurz odbornej angličtiny a zostavenie slovníka ekonomických termínov, odborný seminár ako správne zostaviť podnikateľský plán, ekonomickú modelovú hru v medzinárodných skupinách, interaktívnu hodinu gréckeho a ruského jazyka a praktické semináre s názvom „Možnosti internetu pri otvorení nového podnikania“ a „Použitie nástrojov vo vyučovacom procese“.
   Okrem toho všetci účastníci prezentovali svoje národné vlajky, hymny a štátny znak, kroje, zaujímavé tradície, niektorí aj tance a taktiež naučili svojich nových priateľov populárnu pesničku vlastnej krajiny v ich rodnom jazyku.
   V rámci kultúrneho aspektu mobility navštívili účastníci starodávne horské pravoslávne kláštory Ioanna Lampadista a Kikkos, ktoré patria do zoznamu svetového dedičstva UNESCO a navštívili aj antické mesto Kurion. Boli aj v tvorivom centre pre mladých „YourXstreet“, kde sa oboznámili s podnikateľským plánom otvorenia podobného klubu a taktiež sa zúčastnili praktických hodín súčasného boja s mečom a vyskúšali si maľovať graffiti.
   Touto mobilitou účastníci získali nové vedomosti a zručnosti v obchodnej angličtine a ruštine, praktické zručnosti v podnikateľskom plánovaní a vypracovaní podnikateľských plánov, osvojili si nové technológie, ktoré je možno využiť na odštartovanie nového podnikania a vo vzdelávacom procese. Taktiež vytvorili spoločný produkt – mini-slovník ekonomických termínov v anglickom, ruskom, poľskom, lotyšskom, litovskom a slovenskom jazyku.
   Dôležitým výsledkom je aj neformálny výsledok mobility. Účastníci partnerských krajín nadviazali veľmi dobré priateľské vzťahy, trávili spolu veľa času a spoznali veľa nového o živote svojich rovesníkov z rôznych krajín.

  •