• Rada školy

  • Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.

   • Ing. Vladimír Soták ml.
   • Ing. Vladimír Soták ml.delegovaný za zriaďovateľa, predseda rady školy
   • Ing. Ján Villim
   • Ing. Ján Villimdelegovaný za zriaďovateľa, podpredseda rady školy
   • Ing. Martin Domovec
   • Ing. Martin Domovecdelegovaný za zriaďovateľa
   • Mgr. Ivana Weisová
   • Mgr. Ivana Weisovádelegovaná za zriaďovateľa
   • Ing. Samuel Cipciar
   • Ing. Samuel Cipciarzvolený za pedagogických zamestnancov SSOŠH ŽP
   • Mgr. Martina Stieranková
   • Mgr. Martina Stierankovázvolený za pedagogických zamestnancov SG ŽP
   • Bc. Lenka Baranová
   • Bc. Lenka Baranovázvolená za nepedagogických zamestnancov
   • Iveta Šubová
   • Iveta Šubovázvolená za rodičov SSOŠH ŽP
   • Viera Hlásniková
   • Viera Hlásnikovázvolená za rodičov SSOŠH ŽP
   • Mgr. Jana Giertlová
   • Mgr. Jana Giertlovázvolená za rodičov SG ŽP
   • Mgr. Jana Cipciarová
   • Mgr. Jana Cipciarovázvolená za rodičov SG ŽP
   • Radovan Maťko
   • Radovan Maťkozvolený za žiakov SSOŠH ŽP
   • Anna Mária Struhárová
   • Anna Mária Struhárovázvolená za žiakov SG ŽP