• Rada školy

  • Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.

   • Ing. Mária Niklová
   • Ing. Mária Niklovádelegovaná za zriaďovateľa, predsedníčka rady školy
   • Ing. Vladimír Soták ml.
   • Ing. Vladimír Soták ml.delegovaný za zriaďovateľa, podpredseda rady školy
   • Ing. Martin Domovec
   • Ing. Martin Domovecdelegovaný za zriaďovateľa
   • Mgr. Ivana Weisová
   • Mgr. Ivana Weisovádelegovaná za zriaďovateľa
   • Ing. Samuel Cipciar
   • Ing. Samuel Cipciarzvolený za pedagogických zamestnancov SSOŠH ŽP
   • Mgr. Martina Roľková
   • Mgr. Martina Roľkovázvolená za pedagogických zamestnancov SG ŽP
   • Bc. Lenka Baranová
   • Bc. Lenka Baranovázvolená za nepedagogických zamestnancov
   • Iveta Šubová
   • Iveta Šubovázvolená za rodičov SSOŠH ŽP
   • Jozef Ľapin
   • Jozef Ľapinzvolený za rodičov SSOŠH ŽP
   • Mgr. Darina Gillová
   • Mgr. Darina Gillovázvolená za rodičov SG ŽP
   • MUDr. Eva Valašťanová
   • MUDr. Eva Valašťanovázvolená za rodičov SG ŽP
   • Robert Schmidt
   • Robert Schmidtzvolený za žiakov SSOŠH ŽP
   • Matej Morong
   • Matej Morongzvolený za žiakov SG ŽP