• Otvorme sa svetu. My & Vy, KA1

   • Letné prázdniny sme využili na absolvovanie kurzov

    Počas letných prázdnin sa v rámci projektu „Otvorme sa svetu. My&Vy.“ financovaného programom Erasmus+ Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov opäť zúčastnili tri vyučujúce nášho Súkromného gymnázia Železiarne Podbrezová štruktúrovaných kurzov v zahraničí, ktoré úzko súvisia s profiláciou a cieľmi našej školy.

    Ako prvá vycestovala na zahraničnú mobilitu Mgr. Jana Syčová, a to v dňoch od 17.07. do 29.07.2017 absolvovala kurz s názvom „Oživovanie britskej kultúry (Bringing British Culture to Life)“. O mobilite sa vyjadrila nasledovne: „Samotný kurz hodnotím pozitívne, veľmi príjemná priateľská atmosféra, variabilný a prispôsobiteľný program s ohľadom na požiadavky každého účastníka, účastníčky vrátane erudovaného personálu a podporných materiálov. Kultúrny program bol bohatý, každý deň sme mali k dispozícii nejakú aktivitu, niekedy aj na výber z viacerých. Od športových cez kultúrne až po náučné. Mobilita výrazne obohatila moje vedomosti o danej krajine. Navštívené miesta boli úžasné, každodenná dávka informácií bola podávaná zaujímavým spôsobom a vzbudila nové otázky, preto sa mienim viac venovať oblasti kultúry aj počas vyučovacích hodín v rámci školského roka.

     

     

    Kurz „Posilnenie zručností v oblasti IKT (Empowerment in ICT Skills)“ na Malte v meste St. Julians´ absolvovala v dňoch od 31.07. do 04.08.2017 Mgr. Martina Roľková. Svoje dojmy opísala takto: „Toto bola moja prvá skúsenosť s projektom tohto typu a hodnotím ju veľmi pozitívne. Naučili sme sa používať mnoho nových informačno-komunikačných technológií a hlavne ich aplikovanie vo vyučovacom procese. Súčasťou kurzu bola aj tvorba blogu a webovej stránky, používanie rôznych aplikačných edukačných programov na tvorbu testov, odposluchu, videí... Školiteľka bola veľmi milá a odborne zdatná, ochotne odpovedala na každú otázku. Počas pobytu na Malte som využila aj fakultatívne výlety do rôznych kútov ostrova so sprievodcom. Túto skúsenosť hodnotím veľmi kladne, až na zopár drobných problémov s ubytovaním, nemám žiadne výhrady.“

    Poslednou mobilitou tohto projektu bol kurz s názvom „Projektový manažment pre medzinárodné výmenné pobyty v Európe (Projektmanagement für interkulturelle Austauschprojekte in Europa)“ v meste Porto-Maia, v Portugalsku, ktorého sa v dňoch od 30.07. do 04.08.2017 zúčastnila Mgr. Katarína Tajbošová. Svoj celkový dojem opísala slovami: „Kurz organizovaný Ifel-inštitútom Hamburg hodnotím veľmi kladne. Bola som nadmieru spokojná. Rozšírila som si svoju odbornú sieť a vybudovala som pre našu vysielajúcu inštitúciu nové perspektívne kontakty pre ďalšiu medzinárodnú spoluprácu. Oceňujem dobre zostavený študijný program a kvalitný výber lektorov, ktorí boli pre mňa veľkým obohatením. Taktiež si vážim ich ochotu vždy pomôcť a poradiť. Veľkým pozitívom bola aj výmena skúsenosti nie len s lektormi, ale aj s ostatnými zahraničnými účastníkmi kurzu. V neposlednom rade kurz prispel k zlepšeniu mojich jazykových kompetencií v nemčine. Toto všetko podnietilo zvýšenie mojej spokojnosti a motivácie v práci a už teraz viem, že absolvovanie tejto mobility bude mať pozitívny dopad nie len na mňa ako vyučujúcu, ale aj na našich žiakov a samotnú inštitúciu. Naša škola sa postupne otvára  smerom do zahraničia a internacionalizuje sa a to ma mimoriadne teší.“

     

    Nová medzinárodná spolupráca - Slovensko, Nemecko, Poľsko

    V predvianočnom období sa Súkromnému gymnáziu Železiarne Podbrezová podarilo oficiálne odštartovať novú medzinárodnú spoluprácu s nemeckým gymnáziom z Kaiserslauternu a poľským lýceom zo Sycowa. V dňoch od 11.12. – 16. 12. 2017 strávili siedmi žiaci a žiačky nášho gymnázia s učiteľkou Mgr. Katarínou Tajbošovou a žiaci a žiačky z Poľska so svojou učiteľkou Malgorzatou Herbec v Nemecku v meste Kaiserslautern na  Gymnáziu Hohenstaufen, kde za celkový priebeh a program zodpovedal učiteľ Dr. Norbert Herhammer.

    Tieto dva perspektívne zahraničné kontakty na školy v Poľsku a Nemecku sa podarilo Mgr. Tajbošovej nadviazať počas letných prázdnin, v rámci projektu „Otvorme sa svetu. My&Vy.“ financovaného programom Erasmus+ Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov zúčastnila kurzu s názvom „Projektový manažment pre medzinárodné výmenné pobyty v Európe“ v Portugalsku, v meste Porto-Maia. Absolvovanie tohto zahraničného kurzu, organizovaného Ifel-inštitútom Hamburg, má pozitívny dopad nie len na vyučujúcu, ale aj na našich žiakov a samotnú inštitúciu. Naša škola sa postupne otvára  smerom do zahraničia a internacionalizuje sa, čo dosvedčuje aj tento prvý absolvovaný výmenný pobyt žiakov. 

    A ako vnímali žiaci svoje vycestovanie do neznáma? Nech sa páči, teraz si môžete prečítať ich očami krátky rozhovor o zahraničnom pobyte v Nemecku.

    Aké obavy ste mali pred vycestovaním na výmenný pobyt? Naplnili sa vaše obavy?

    „Keďže sme bývali v nemeckých rodinách, najviac som sa obával, ako sa budem dorozumievať s rodinou. Aké to je, sme zistili už vo Viedni, kde sa nás pýtali, či vieme aké číslo autobusu je na zastávke. Stres opadol až priamo v rodine, kde všetci členovia rozprávali plynule aj anglicky, a tak sme spolu komunikovali nemecko-anglicky. Plusom pre mňa bolo to, že som týmto spôsobom odbúral strach z rozprávania v cudzom jazyku.“ (Erik Škôlka)

    „Obavy som nemala v podstate žiadne, len to bol trochu zvláštny pocit z niečoho nového, neznámeho. No všetky pochybnosti sa vytratili hneď po príchode, kde nás všetci uvítali s úprimným úsmevom.“ (Monika Starke)

    „Najviac som sa bála toho, že sa nebudem vedieť dohovoriť, ale nakoniec to dopadlo dobre. Dorozumeli sme sa všetci, aj keď občas rukami nohami.“ (Bianka Dziadová)

    „Najviac som sa bál, že sa nebudem vedieť dorozumieť, a že nebudem vedieť hovoriť cudzím jazykom, ale mýlil som sa. Odporúčam to zažiť každému. Veľmi sa mi páčilo.“ (Dávid Ridzoň)

    „Pred vycestovaním som sa bál, že v rodine budem mať problém s dorozumievaním sa, ale moja hosťujúca rodina vedela okrem nemčiny a angličtiny aj po poľsky, takže sme sa dorozumeli. Ďalej som sa bál, ako to tam bude vyzerať, aká bude hosťujúca rodina, či sa tam budem cítiť dobre. No bol som milo prekvapený. Správali sa ku mne priateľsky, milo a cítil som sa tam veľmi príjemne.“ (Tomáš Komora)

    Čo vám priniesol tento pobyt v zahraničí, život v hosťovských rodinách atď.?

    „Môj prvý školský pobyt v zahraničí a prvá návšteva Nemecka dopadla na výbornú. Zoznámili sme sa s novými kamarátmi z Nemecka, ale aj z Poľska, odkiaľ prišli na pobyt tiež. Rodina, u ktorej som býval bola veľmi priateľská a najviac sa mi páčili spoločné rodinné večere, kde sa stretla celá rodina a rozprávali sme sa o zážitkoch z celého dňa až do neskorej noci. Rozprávali sme sa aj o Slovensku a Horehroní, ako to tu chodí a aké sú odlišnosti. Do školy som ráno chodil spolu s mojim hosťujúcim kamošom (tiež sa volal Erik a boli sme si veľmi podobní). Zúčastnil som sa hodiny angličtiny, fyziky, informatiky, matematiky, telesnej, umenia či biológie. Veľmi ma zaujali hodiny umenia. Podobné by mohli byť aj na Slovensku. Študenti prezentovali svoje práce, lampy, na ktorých pracovali od začiatku školského roka. Všetko vytvárali svojpomocne, od plánu až po realizáciu, a tak si zlepšovali svoju kreativitu. Zaujímavé pre mňa bolo aj to, že cez deň nemali v škole obedy. Mali tam len bufet, kde si mohli kúpiť obložené žemle, klobásky a nápoje. Prekvapilo ma aj to, že ste si tašku cez prestávku mohli nechať úplne hocikde na chodbe, bez toho aby ste sa o svoje veci báli. Program sme mali pestrý. Okrem školy nás oficiálne v Kaiserslauterne prijal aj zástupca primátora. Vďaka sprievodkyni sme spoznali históriu mesta, v rámci ktorej sme boli aj v jeho podzemí a taktiež na najvyššej budove mesta, odkiaľ sme mali nádherný výhľad. Tiež sme navštívili vianočné trhy v Kaiserslauterne s jeho neodmysliteľnou atmosférou a vôňou tradičných nemeckých špecialít. Boli sme aj na vianočnom trhu v hosťujúcej škole, kde výrobky samotných žiakov a tóny školskej kapely vniesli ducha Vianoc. Korčuľovali sme sa na klzisku a večerali sme v meste spolu so žiakmi z Nemecka a Poľska.“ (Erik Škôlka)

    „Čo mi priniesol tento pobyt v zahraničí? Hlavne to, že som bola nútená rozprávať v cudzom jazyku, a tým sa som sa v ňom aj zlepšila. A tým, že sme bývali v rodinách, ktoré majú úplne iné zvyky a tradície ako my, tak sme sa museli prispôsobiť a mali sme teda možnosť vyskúšať si ako žijú a porovnať to s našou krajinou.“ (Bianka Dziadová)

    „Tento pobyt mi priniesol veľa zážitkov a nových kamarátov. Bol to môj prvý výmenný pobyt. Okrem nemeckých som získal aj poľských kamarátov. Boli sme dobrá partia. Videl som život študentov v Nemecku, ktorý je veľmi odlišný od toho nášho. Našu školu v porovnaní s ich školou možno nazvať malou školou. Život v nemeckej rodine, vo veľkomeste bol tiež odlišný od toho nášho.  Večerné vysvietené dominanty mesta boli veľmi zaujímavé a pekné.“ (Tomáš Komora)

    „Mám veľa nových zážitkov a nadviazal som nové kontakty zo zahraničia.“ (Dávid Kurek)

    Čo vás najviac oslovilo?

    „Najviac sa mi páčil prístup Nemcov k ľuďom iných národností, rasy, sexuálnej orientácie... Nikto sa na nich inak nepozerá a správajú sa k sebe veľmi slušne. Dúfam, že v najbližšej dobe aj niektorí konzervatívni Slováci pochopia, že sme si všetci rovní. Tiež dúfam, že mentalita Slovenska sa postupne vyrovná tej Nemeckej. Máme úžasnú možnosť spoznať iné národy a kultúry práve takto, vycestovaním do zahraničia. Som rád, že som mohol byť na pobyte v Nemecku a určite zahraničné pobyty odporúčam aj ostatným.“ (Erik Škôlka)

    „Môžem povedať, že až na počasie ma oslovilo všetko. Najviac asi kozmopolitnosť mesta. Žiadne odsudzovanie iných národností. Zaujala ma aj škola. Žiaci boli veľmi pozorní, interiér školy bol ako z typických amerických filmov. Taktiež má zaujalo aj mesto samotné. Zaujímavé budovy, história, atď. Bola som očarená životným štýlom vo veľkomeste a celkovým životným štýlom Nemcov.“ (Tereza Holubová)

     „Najviac ma oslovila mentalita Nemcov. Ich správanie sa k nám. Spôsob vyučovania, ale aj známkovanie od 1 - 6. Nenudili sme sa tam ani jeden deň. Najviac ma ale zaujalo, že žiaci v škole vôbec nepoužívajú mobilné telefóny.“ (Tomáš Komora)

    „Najviac ma zaujali ľudia, ktorí boli milí a veľmi priateľskí. (Dávid Kurek)

    Tento pobyt všetci slávnostne ukončili záverečným adventným večierkom Európskej únie Kaiserslauternu, kde spoločne zaspievali aj hymnu Vianoc, koledu Tichú noc, v troch jazykoch, slovenskom, poľskom a nemeckom. Rozlúčili sa a s vďakou v srdci odcestovali do svojich domovov.

  • Zahraničná návšteva na Súkromnom gymnáziu ŽP

   Posledný týždeň v tomto školskom roku na Súkromnom gymnáziu ŽP patril medzinárodnej návšteve. V pondelok ráno privítala riaditeľka Súkromného gymnázia PaedDr. Katarína Zingorová na pôjde našej školy návštevu 5 žiakov a učiteľa z nemeckého mesta Kaiserslautern a 5 žiačok spolu s ich učiteľkou z poľského mesta Syców. Návšteva nadväzovala na prvé stretnutie týchto partnerských škôl z decembra minulého roka, kedy sme týždeň strávili v predvianočnom nemeckom mestečku Kaiserslautern. Naši hostia bývali v slovenských rodinách alebo na školskom internáte a počas celého týždňa spoznávali krásy Slovenska.

   Prvý deň ich pobytu na Slovensku sme strávili v škole. Do obedu sme absolvovali pripravené poznávacie aktivity, zážitkové vyučovanie slovenského jazyka či  chémie alebo golfu. Večer sme do školy zavítali druhýkrát, aby sme mohli slávnostne otvoriť multikultúrny večer. V krátkom programe sme zahraničným hosťom predstavili slovenskú kultúru v podobe  tradičnej ľudovej hudby, spevu, tanca a mali možnosť ochutnať aj tradičné slovenské syry či žinčicu, škvarkové pagáče a štrúdle. Po oficiálnej časti programu nasledovala diskotéka, akú budova našej školy už dávno nezažila.

   Utorok sme strávili v prekrásnej prírode Vydrovskej doliny. Z Čierneho Balogu sme sem pricestovali historickou Čiernohronskou lesnou železničkou a absolvovali náučnú prechádzku lesom. Príjemný večer sme strávili opekaním pri ohni.

   Streda patrila spoznávaniu Ľupčianskeho Hradu a neďalekej Banskej Bystrice. Tento deň sme ukončili v nákupnom centre Európa, kde sme sa najedli a spoločne sme zašli na dobrý film.

   Posledný spoločný deň sme si pripravili exkurziu v Brezne. Okrem prehliadky mesta sme navštívili Horehronské múzeum a jedinečné výhľady na Brezno sme mohli vidieť z bytu zvonára v mestskej zvonici. Následne sme sa presunuli na Zbojskú, kde sme si vychutnali rozlúčkový obed, videli prekrásnu Čertovu dolinu a deň ukončili výbornou grilovačkou a spoločne stráveným večerom.

   Naši zahraniční kamaráti sa v piatok ráno vydali na svoju niekoľkohodinovú cestu domov. Verím, že si návštevu Slovenska užili tak ako my ich a už teraz sa tešíme na  najbližšiu návštevu Poľska. Poďakovať by som sa chcel všetkým, ktorí nám pomohli pripraviť skvelý týždeň pre našich zahraničných hostí, pani učiteľkám Katke Tajbošovej a Janke Syčovej a vedeniu Súkromného gymnázia Železiarní Podbrezová.

  •