• Rada rodičov školy

   • Mgr. Lívia Kupcová
   • Mgr. Lívia KupcováhospodárI.G
   • Mgr. Radovan Rybovič
   • Mgr. Radovan RybovičpredsedaI.H
   • PaedDr. Ivana Jančová
   • PaedDr. Ivana JančováčlenII.G
   • Mgr. Jana Giertlová
   • Mgr. Jana Giertlováčlen revíznej komisieII.H
   • PaedDr. Stanislava Černáková
   • PaedDr. Stanislava ČernákováčlenIII.G
   • Janka Hranáková
   • Janka HranákováčlenIII.H
   • Mgr. Darina Gillová
   • Mgr. Darina GillováčlenIV.G
   • Juraj Hubert
   • Juraj HubertčlenIV.H