• Rada rodičov školy

   • PaedDr. Jančová Ivana
   • PaedDr. Jančová IvanačlenI.G
   • Mgr. Giertlová Jana
   • Mgr. Giertlová JanačlenI.H
   • PaedDr. Stanislava Černáková
   • PaedDr. Stanislava Černáková členII.G
   • Janka Hranáková
   • Janka Hranáková členII.H
   • Mgr. Darina Gillová
   • Mgr. Darina GillováhospodárIII.G
   • Juraj Hubert
   • Juraj Hubert členIII.H
   • PhDr. Dagmar Tomkuliaková
   • PhDr. Dagmar Tomkuliaková členIV.H
   • MUDr. Eva Valašťanová
   • MUDr. Eva ValašťanovápredsedaIV.H