• Rada rodičov školy

   • Ing. Katarína Ťažká
   • Ing. Katarína ŤažkáčlenI.G
   • Zuzana Vraniaková
   • Zuzana VraniakováčlenI.H
   • Mgr. Lívia Kupcová
   • Mgr. Lívia KupcováhospodárII.G
   • Mgr. Radovan Rybovič
   • Mgr. Radovan RybovičpredsedaII.H
   • PaedDr. Ivana Jančová
   • PaedDr. Ivana JančováčlenIII.G
   • Mgr. Jana Giertlová
   • Mgr. Jana Giertlováčlen revíznej komisieIII.H
   • PaedDr. Stanislava Černáková
   • PaedDr. Stanislava ČernákováčlenIV.G
   • Janka Hranáková
   • Janka HranákováčlenIV.H