• Verejné obstarávania

  Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Dátum zverejnenia
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Kompletná starostlivosť o IT prostredie SG ŽP vrátane poskytovania hardvérového a softvérového vybavenia 13 124.41 bez DPH 15.11.2019 22.11.2019 15.11.2019
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výzva_Kompletná starostlivosť o IT prostredie SG ŽP vrátane poskytovania hardvérového a softvérového vybavenia 22 192,00 bez DPH 18.05.2018 28.05.2018 18.05.2018