Verejné obstarávania

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výzva_Kompletná starostlivosť o IT prostredie SG ŽP vrátane poskytovania hardvérového a softvérového vybavenia 22 192,00 bez DPH 18.05.2018 28.05.2018