• Fotogaléria - priestory školy

   • Areál školy

     

    Vestibul

     

    Oddychová zóna 

         

     

    Učebňa fyziky 

     

    Erasmus miestnosť 

     

    Učebňa biológie a chémie

     

    Učebňa informatiky

     

    Učebňa geografie

     

    Kmeňová učebňa

     

    Internát

     

    Šatne

     

    Posilovňa

     

    Workoutové ihrisko

     

    Ihrisko s umelou trávou

     

    Golfový trenažér

     

    Telocvičňa