• Školský poriadok

    • Aktualizovaný školský poriadok, ktorý je v platnosti od 10. 4. 2019.

      Školský poriadok