• Školský poriadok

    • Aktualizovaný školský poriadok, ktorý je v platnosti od 22. 09. 2021

      Školský poriadok