• Zamestnanci školy

  • Riaditeľka školy

   • Ing. Miriam Pindiaková

   kancelária RŠ - Bc. Lenka Baranová

    

   Organizačná zložka 2 - Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová

   zástupkyňa RŠ - Mgr. Ľubica Goceliaková

   Pedagogickí zamestnanci:

   • Mgr. Gabriela Bradová, PhD, bradova@sgzp, 0911095131

    

   • Ing. Iveta Bruončová, bruoncova@sgzp.sk, 0911570283

    

   • Mgr. Štefan Fedor, fedor@sgzp.sk, 0911570225

    

   • Mgr. Martina Stieranková, stierankova@sgzp.sk, 0911095133

    

   • Ing. Ivan Štubňa, stubna@sgzp.sk, 0911561029

    

   • Mgr. Alexander Jirmer, jirmer@sgzp.sk, 0911561018

    

   • Mgr. Miroslava Svinčiaková, svinciakova@sgzp.sk, 0911561032

    

   • Mgr. Katarína Tajbošová, tajbosova@sgzp.sk, 0911570207

    

   • PaedDr. Ján Peteraj, peteraj@sgzp.sk, 0901717069

    

   • Mgr. Martina Završanová, zavrsanova@sgzp.sk, 0911561025

   ​​​​​​

   • Mgr. Janka Vojtko Syčová, sycova@sgzp.sk, 0911570208

    

   • Mgr. Marketa Krajči, krajci@sgzp.sk, 0903794703

    

   • Mgr. Sylvia Jusková

    

    

    

   Úsek výchovy mimo vyučovania

   zástupkyňa RŠ - Mgr. Ludmila Peťková

   vychovávateľky

   • Mgr. Renáta Briedová
   • Mgr. Ľubica Žabková
   • Mária Kandráčová
   • Zuzana Lacková

    

   Technicko-ekonomický úsek

   vedúca technicko-ekonomického úseku - Ing. Zdenka Jakočková

   nepedagogickí zamestnanci

   • Dáša Lehocká - účtovník
   • Bc. Zuzana Högerová - mzdový a všeobecný účtovník, pokladník, personálny referent
   • Ing. Ján Nepšinský - správca budov