• Zamestnanci školy

  •  

   Riaditeľka školy

   • Ing. Miriam Pindiaková

    

   kancelária RŠ - Bc. Lenka Baranová

   koordinátor pre odbornú činnosť -  PaedDr. Katarína Zingorová

    

   Organizačná zložka 2 - Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová

   zástupkyňa RŠ - Mgr. Ľubica Goceliaková

   pedagogickí zamestnanci

   • Ing. Iveta Bruončová
   • Mgr. Štefan Fedor
   • Mgr. Martina Roľková
   • PaedDr. Roman Snopko, PhD.
   • Mgr. Martina Stieranková
   • Ing. Ivan Štubňa
   • Mgr. Alexander Jirmer
   • Mgr. Katarína Metyľová
   • Mgr. Jana Vojtko Syčová
   • Mgr. Katarína Tajbošová
   • PaedDr. Ján Peteraj
   • Mgr. Marta Sahin
   • Mgr. Mercedes Červencová
   • Mgr. Martina Završanová
   • Mgr. Janka Štulajterová
   • Mgr. Jaroslava Hlásniková
   • PaedDr. Gregor Škapura
   • Štefan Škorupa

    

   Úsek výchovy mimo vyučovania

   zástupkyňa RŠ - Mgr. Ludmila Peťková

   vychovávateľky

   • Mgr. Renáta Briedová
   • Mgr. Anna Turňová
   • Mgr. Ľubica Žabková
   • Mária Kandráčová
   • Zuzana Lacková

    

   Technicko-ekonomický úsek

   vedúca technicko-ekonomického úseku - Ing. Zdenka Jakočková

   nepedagogickí zamestnanci

   • Barbora Lopušná - personálny referent
   • Gabriela Csalová - mzdový účtovník, pokladník
   • Dáša Lehocká - účtovník
   • Bc. Zuzana Högerová - mzdový a všeobecný účtovník, pokladník, personálny referent
   • Lucia Daučíková - mzdový a všeobecný účtovník, pokladník, personálny referent
   • Ing. Ján Nepšinský - referent administratívno-technických činností
   • Igor Qualich - správca budov