• Postup do celoslovenského kola Olympiády ľudských práv

    Dňa 6. 2. 2020 sa uskutočnilo „Krajské kolo olympiády ľudských práv“. Naša škola bola zastúpená žiačkou Viktóriou Krakovskou. Olympiáda prebiehala v dvoch kolách. Prvé kolo tvoril vedomostný test a druhé kolo sa odohrávalo v troch skupinách, kde bola diskusia na vylosovanú tému. Viktória sa vo svojej skupine umiestnila na 2. mieste a v celkovom poradí na 6. mieste. Prvých osem súťažiacich postúpilo na celoslovenské kolo v Olympiáde ľudských práv, ktoré sa uskutoční 6. - 8. 4. 2020 v Omšení. Viktórii gratulujeme a budeme držať palce.

    Alexander Jirmer

     

     

   • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

    20.11.2019 sa na našej škole konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Do súťaže sa zapojili najšikovnejší angličtinári. V jednotlivých kategóriách zvíťazili Catia Dardano a Ema Jedličková. Víťazkám srdečne blahoželáme!

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   • Každý z nás môže zachrániť niekomu život!

    Občas sa niekto z nás alebo našich blízkych ocitne v situácii, kedy si zdravotný stav vyžaduje urýchlenú odbornú lekársku pomoc. Lekár je však nablízku len veľmi zriedka, a preto je veľmi dôležité, aby každý z nás vedel ľuďom v núdzi poskytnúť prvú pomoc. Zásady prvej pomoci sú veľmi jednoduché a treba mať na pamäti, že akákoľvek pomoc je lepšia ako žiadna! Aj preto sme sa rozhodli našim žiakom sprostredkovať prednášky zamerané na poskytovanie prvej pomoci. Prvú prednášku absolvovali žiaci prvého ročníka a niektorí žiaci z vyšších ročníkov, ktorí chcú svoje znalosti a zručnosti preukázať v súťaži Družstiev prvej pomoci, organizovanej Slovenským Červeným krížom. Históriou Červeného kríža a základmi prvej pomoci ich previedla Ing. Spodniaková. Druhá prednáška spojená s diskusiou už bola určená pre žiakov, ktorí sa pripravujú na súťaž. Ďakujeme za ňu Bc. Majke Boháčikovej.

    Podľa štatistík len 5-10% obyvateľov krajín strednej Európy dokáže podať prvú pomoc, nám ostáva len dúfať, že tieto čísla sa budú neustále zvyšovať.

    >> FOTOGALÉRIA

     

     

     

   • BASF CHEMGENERATION

    Vedecký program BASF Chemgeneration je interaktívny vedecký seminár, ktorého hlavným poslaním je popularizovať vedu, zapájať študentov stredných škôl do objavovania vzrušujúcej stránky chémie a pomáhať im porozumieť tomu, ako môžu prírodné vedy napomáhať trvalo udržateľnému rozvoju.

    Vedecký program Chemgeneration organizuje popredná svetová chemická spoločnosť BASF v spolupráci s najprestížnejšími univerzitami a vedeckými inštitúciami v strednej Európe. Na Slovensku tento program vznikol v spolupráci s Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie (FMMR) Technickej univerzity v Košiciach.

    Aj Súkromné gymnázium sa ako jedna zo stredných škôl zapojilo do tohto programu, keď sme 25.10.2019  s 20 študentami navštívili FMMR TUKE. Študenti 1. a 2. ročníka z profilácie STEAM a nádejní maturanti z chémie prostredníctvom tohto programu získali príležitosť zúčastniť sa na interaktívnych experimentoch a na vlastné oči si pozrieť, ako dokáže veda riešiť každodenné problémy a aká je jej úloha pri záchrane planéty.

    Veríme, že naši žiaci sa presvedčili ako funguje chémia za bránami školských učební, čo podnieti ich tvorivosť a vedecké nadanie.

    >> FOTOGALÉRIA

    • Nové notebooky už majú svojich majiteľov

     Dňa 24. septembra žiaci prvých ročníkov Súkromného gymnázia Železiarne Podbrezová (SG ŽP), ktorí študujú profilácie informatika a STEAM, dostali nové notebooky. Táto tradícia trvá už dvanásť rokov.

     Slávnostné odovzdávanie notebookov otvorila riaditeľka SG ŽP PaedDr. Katarína Zingorová. Notebooky žiakom slúžia ako pracovná pomôcka a majú im zjednodušiť štúdium, uľahčiť komunikáciu s pedagógmi a pomôcť pri spoznávaní sveta výpočtovej techniky.

     Nové prenosné počítate žiakom odovzdávali Ing. Ján Gaboň – generálny riaditeľ dcérskej spoločnosti ŽP Informatika a za zriaďovateľa školy, ktorým je ŽP a.s. Ing. Martin Domovec – asistent výrobného riaditeľa a člen rady školy.

     Ešte pred odovzdávaním sa žiakom prihovoril Ing. Ján Gaboň, ktorý okrem iného vyzdvihol spôsob, akým Železiarne Podbrezová podporujú vzdelávanie ako také, ale aj v IT technológiách. Ďalej povedal: „Chcem vám povedať jeden príbeh. Pred pár dňami u nás ukončila prax počas letných prázdnin absolventka SG ŽP, ktorá bola zároveň aj účastníčkou krúžku v programovacom jazyku JAWA. Momentálne je študentkou na vysokej škole, na fakulte informatiky. Vedomosti, ktoré u nás preukázala, ju oprávňujú uplatniť sa na trhu práce a získať si pracovné miesto nielen v našej, ale aj v ktorejkoľvek inej IT spoločnosti. Ak sa spoja podmienky, ktoré táto škola poskytuje, s ochotou sa učiť, umožní to študentovi nielen bez problémov vyštudovať strednú či vysokú školu, ale aj reálne sa uplatniť v praxi. Budem vám v tom držať palce.“

     Potom sa slova ujal aj Ing. Martin Domovec: „Výpočtová technika je v dnešnej dobe plnohodnotný pracovný nástroj a som veľmi rád, že Železiarne Podbrezová zvyšujú úroveň vzdelania aj takýmto spôsobom. Vymoženosti podobného druhu nie sú samozrejmosťou v každej škole. Pevné verím, že notebooky vám budú nápomocné a že k nim budete pristupovať zodpovedne. Prajem vám, aby vám boli dobrým spoločníkom a aby ste aj vďaka nim napredovali.“

     >> FOTOGALÉRIA