• I.G
   I.GTriedny učiteľ Martina Roľková
  • I.H
   I.HTriedny učiteľ Martina Stieranková
  • II.G
   II.GTriedny učiteľ Ján Peteraj208-Kabinet
  • II.H
   II.HTriedny učiteľ Štefan Fedor
  • III.G
   III.GTriedny učiteľ Alexander Jirmer
  • III.H
   III.HTriedny učiteľ Ľudmila Kroupová
  • IV.G
   IV.GTriedny učiteľ Miroslava SvinčiakováUčebňa 104
  • IV.H
   IV.HTriedny učiteľ Jana Vojtko SyčováUčebňa 105