• I.G
   I.GTriedny učiteľ Filip Tkáčik
  • I.H
   I.HTriedny učiteľ Martina Stieranková
  • II.G
   II.GTriedny učiteľ Katarína Tajbošová
  • II.H
   II.HTriedny učiteľ Ján Peteraj
  • III.G
   III.GTriedny učiteľ Alexander Jirmer
  • III.H
   III.HTriedny učiteľ Miroslava Svinčiaková
  • IV.G
   IV.GTriedny učiteľ Iveta Bruončová
  • IV.H
   IV.HTriedny učiteľ Martina Završanová