• I.G
   I.GTriedny učiteľ Katarína Tajbošová
  • I.H
   I.HTriedny učiteľ Ján Peteraj
  • II.G
   II.GTriedny učiteľ Alexander Jirmer
  • II.H
   II.HTriedny učiteľ Katarína Metyľová
  • III.G
   III.GTriedny učiteľ Iveta Bruončová
  • III.H
   III.HTriedny učiteľ Martina Završanová
  • IV.G
   IV.GTriedny učiteľ Roman Snopko
  • IV.H
   IV.HTriedny učiteľ Martina Stieranková