• I.G
      I.GTriedny učiteľ Alexander Jirmer
    • I.H
      I.HTriedny učiteľ Katarína Metyľová
    • II.G
      II.GTriedny učiteľ Iveta Bruončová
    • II.H
      II.HTriedny učiteľ Martina Završanová
    • III.G
      III.GTriedny učiteľ Roman Snopko
    • III.H
      III.HTriedny učiteľ Martina Stieranková
    • IV.H
      IV.HTriedny učiteľ Štefan Fedor