• I.G
   I.GTriedny učiteľ Iveta Bruončová
  • I.H
   I.HTriedny učiteľ Mercedes Červencová
  • II.G
   II.GTriedny učiteľ Martina Roľková
  • II.H
   II.HTriedny učiteľ Martina Stieranková
  • III.H
   III.HTriedny učiteľ Štefan Fedor
  • IV.G
   IV.GTriedny učiteľ Alexander Jirmer
  • IV.H
   IV.HTriedny učiteľ Katarína Tajbošová