• Voľné miesta na našej škole

  • Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová, Družby 554/64, Podbrezová vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

    

   Učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie – anglický jazyk

   Miesto práce:                          Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová, Družby 554/64, 976 81  Podbrezová

    

   Termín nástupu:                      01.02.2020

    

   Druh pracovného pomeru:     plný úväzok počas zastupovania materskej dovolenky

    

   Základná zložka mzdy (brutto):  základná zložka mzdy od 885,00 € v závislostí od zaradenia do platovej triedy a dĺžky započítanej praxe v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

    

   Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

   Priama výchovno-vzdelávacia činnosť a ostatné činnosti s ňou súvisiace.

    

   Zamestnanecké výhody, benefity:

   • pracovné voľno nad rámec zákona,
   • príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie,
   • zľavy na poistnom v Allianz slovenská poisťovňa a. s.
   • 13. a 14. plat,
   • odmeny pri významných životných a pracovných jubileách.

    

   Informácia o výberovom konaní:

   Zoznam požadovaných dokladov:
   - žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu,
   - profesijný štruktúrovaný životopis, 
   - fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 
   - súhlas so spracovaním osobných údajov.
   Bez súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude možné prijať žiadosť uchádzača.
   SG ŽP si vyhradzuje právo neprizvať na osobné pohovory uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobných pohovorov budú uchádzači informovaní. Ak uchádzač nebude vybratý na uvedenú pracovnú pozíciu požadované doklady budú skartované.

   Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru je potrebné doručiť do 17.12.2019. 

    

   Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 20.12.2019.

    

    

   Pozícia vyhovujúca uchádzačovi so vzdelaním:       vysokoškolské II. stupňa

    

   Vzdelanie v odbore:                                                  učiteľstvo anglický jazyk

    

   Osobnostné predpoklady a zručnosti: Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

    

   Vybraní uchádzači, ktorí budú spĺňať predpoklady tohto oznámenia budú pozvaní na výberové konanie.

    

   V Podbrezovej, dňa 19.11.2019

   ..........................................................

          PaedDr. Katarína Zingorová

               Riaditeľ SG ŽP