• Voľné miesta na našej škole

  • Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:     

   Učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie – matematika, fyzika

    Miesto práce:                          Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová

                                      Družby 554/64, 976 81  Podbrezová

   Termín nástupu:                      01.09.2018

   Druh pracovného pomeru:     plný úväzok

   Základná zložka mzdy (brutto):  základná zložka mzdy od 731,50 € v závislostí od zaradenia do platovej tarify a od dĺžky započítanej praxe v zmysle nariadenia vlády SR č. 202/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 366/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

   Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

   Priama výchovno-vzdelávacia činnosť a ostatné činnosti s ňou súvisiace.

   Zamestnanecké výhody, benefity:

   • pracovné voľno nad rámec zákona,
   • príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie,
   • zľavy na poistnom v Allianz slovenská poisťovňa a. s.
   • 13. a 14. plat,
   • odmeny pri významných životných a pracovných jubileách.

    

   Informácia o výberovom konaní:

   Zoznam požadovaných dokladov:
   - žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu,
   - profesijný štruktúrovaný životopis, 
   - fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 
   - súhlas so spracovaním osobných údajov.
   Bez súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude možné prijať žiadosť uchádzača.
   SG ŽP si vyhradzuje právo neprizvať na osobné pohovory uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobných pohovorov budú uchádzači informovaní. Ak uchádzač nebude vybratý na uvedenú pracovnú pozíciu požadované doklady budú skartované.

   Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru je potrebné doručiť do 31.08.2018. 

   Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.08.2018.

   Pozícia vyhovujúca uchádzačovi so vzdelaním:       vysokoškolské II. stupňa

   Vzdelanie v odbore:                                                  matematika, fyzika

   Osobnostné predpoklady a zručnosti: Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

    

   Vybraní uchádzači, ktorí budú spĺňať predpoklady tohto oznámenia budú pozvaní na výberové konanie.

    

   V Podbrezovej, dňa 04.07.2018

    

    

   Zverejnené: 13.06.2018, 07:43 hod.