• Otvorenie školského roka 2019/20

     • Vážení hostia, vážení rodičia, milé kolegyne a kolegovia, milí žiaci!

      Dovoľte aj mne pozdraviť všetkých prítomných pri otvorení nového školského roka. Dúfam, že ste si užili tohoročné horúce prázdninové leto. Všetci si ale musíme opäť zvyknúť na to, že dni majú svoje mená a pondelok, utorok, streda, štvrtok a piatok sú dni pracovné čiže vyučovacie a budeme ich tráviť spoločne v škole. Prázdniny nám budú pripomínať už len sobota a nedeľa.

      Osobitne by som chcela privítať 46 žiakov prvých ročníkov. Ernest Hemingway raz povedal: „Veľké ideály nepotrebujú len krídla, ale aj priestor, z ktorého by mohli vzlietnuť.“ Práve škola je miestom, kde získavate nielen vedomosti, ale je aj prostredím, ktoré formuje vaše nazeranie na život, na svet a na seba v ňom. Veľmi si želám, aby práve naša škola bola pre vás miestom, kde budete môcť rozvíjať svoje ambície, kde vás to bude baviť a kde vždy nájdete človeka, ktorý vás podporí, vysvetlí vám, čo nepochopíte, či podá pomocnú ruku, keď to bude potrebné!

      Tento školský rok bude významným medzníkom aj v živote našich štvrtákov. Milí maturanti, želám vám, aby ste vytrvali v doterajšom snažení a úspešne zvládli  marcové testovanie a májové ústne MS.  Najdôležitejšia však bude voľba vysokej školy, ktorá vás bude pripravovať na vaše budúce povolanie. Prajem vám, aby ste si vybrali taký odbor, ktorý Vás bude nielen zaujímať, ale v ktorom nájdete uplatnenie aj po skončení štúdia. Držím vám vo všetkom palce.

      Škola žije, rastie, dýcha a vytvára tvorivú atmosféru hlavne vďaka svojim pedagógom. Preto by som chcela aj im popriať, aby ich v novom školskom roku neopúšťala energia, fantázia, nápady a chuť ďalej pracovať pre školu. A keďže v našom pedagogickom kolektíve došlo k niektorým zmenám, dovoľte , aby som medzi nami privítala pani uč. Katarínu Metyľovú, ktorá bude zastupovať p. Svinčiakovú (momentálne na materskej dovolenke), pani uč. Jaroslavu Hlásnikovú, ktorá bude učiť MAT a s FYZ vás potrápi pani uč. Martina Završanová.

      Do nového školského roku prajem všetkým veľa šťastia, veľa úspechov, pohodu v škole a hlavne pevné zdravie. Vám vážení rodičia prajem radosť z úspechov vašich detí a spokojnosť s prácou našej školy. Nech sa nám školský rok 2019/20 vydarí.