• Otvárame vede bránu - 2019/2020

    V tomto školskom roku Súkromná spojená škola ŽP zorganizovala druhý ročník súťaže pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl. V novembri prebehlo domáce kolo, v ktorom žiaci zdolávali otázky z biológie, chémie, fyziky, geografie a matematiky.

    Najlepší ôsmi riešitelia boli pozvaní na praktickú časť, ktorá sa uskutočnila 23. januára 2020 na pôde Súkromnej spojenej škole ŽP v Podbrezovej. Žiaci museli preukázať nielen vedomosti, ale aj praktické zručnosti v oblasti prírodných vied. Niektoré úlohy riešili hravo, ale našli sa aj také, ktoré ich potrápili. Všetci zúčastnení získali milé pozornosti a traja najlepší riešitelia boli ocenení počas Dňa otvorených dverí.

    Na prvom mieste sa umiestnila Denisa Matošová zo ZŠ s MŠ K. Rapoša, Pionierska 4, Brezno. Druhú priečku obsadila Nina Kľocová zo ZŠ K. Jarunkovej, Podbrezová a krásne tretie miesto získal Filip Žitňák zo ZŠ K. Jarunkovej, Podbrezová

    Všetkým zúčastneným ďakujeme a prajeme veľa školských aj mimoškolských úspechov.

    >> FOTOGALÉRIA

    • Otvárame vede bránu - 2018/2019

     Je názov súťaže, ktorú zorganizovalo Súkromné gymnázium ŽP pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl.

     Súťaž prebiehala v dvoch kolách, prvé – teoretická časť, sa realizovala ako domáce kolo v priebehu októbra až decembra. Žiaci sa museli popasovať s otázkami z biológie, fyziky, geografie, chémie, informatiky a matematiky.

     Úspešní riešitelia boli pozvaní na praktickú časť, ktorá sa uskutočnila 22. januára 2019 na pôde Súkromného gymnázia ŽP v Podbrezovej. Žiaci museli preukázať nielen vedomosti, ale aj praktické zručnosti v oblasti prírodných vied. Niektoré úlohy zvládali ľahšie, s niektorými viac, či menej úspešne bojovali. Za preukázané znalosti budú tí najlepší ohodnotení vecnými cenami:

     1. Žitňák Filip – ZŠ K. Jarunkovej, Podbrezová
     2. Babeľová Mária – ZŠ a MŠ Závadka nad Hronom
     3. Vido Viktor – ZŠ TGM Ľubietová
     4. Černák Adam – ZŠ a MŠ Pionierska 4, Brezno
     5. Kľocová Nina - ZŠ K. Jarunkovej, Podbrezová
     6. Syčová Adriana - ZŠ a MŠ Závadka nad Hronom
     7. Predajniansky Miroslav - ZŠ TGM Ľubietová
     8. Hraško Matúš - ZŠ TGM Ľubietová
     9. Majer Ivan - ZŠ TGM Ľubietová
     10. Poliaková Naďa – ZŠ a MŠ Pionierska 4, Brezno
     11. Tatárik Matej - ZŠ TGM Ľubietová
     12. Majer Šimon - ZŠ TGM Ľubietová

      

     NAJÚSPEŠNEJŠIA ŠKOLA

     ZŠ K. Jarunkovej, Podbrezová

     >> FOTOGALÉRIA