• Kontakty

   • Meno školy
   • Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová – Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová, Družby 554/64, Podbrezová
   • Email školy
   • sgzp@sgzp.sk
   • Telefón
   • +421486712725
   • Adresa školy
   • Družby 554/64, 976 81 Podbrezová
   • IČO
   • IČO: 52800253
  • Ďalšie telefonické kontakty:


  • Predvoľba 048/67 12 ...

   • riaditeľka ...724
   • sekretariát riaditeľstva ...725
   • zástupkyňa riaditeľky ...770
   • zborovňa učiteľov ...732
   • vedúci technicko-ekonomického úseku ...719
   • personálna, mzdová, a všeobecná účtovníčka ...715
   • všeobecná účtovníčka, pokladňa ...714
   • sektetariát pedagogických zamestnancov ...772
   • správa budov ...731
   • internát ...723, 0911 676 988
   • výdaj stravy, jedáleň ...734
   • vrátnica ...711