• I.G
   I.GTriedny učiteľ Jana Vojtko Syčová
  • I.H
   I.HTriedny učiteľ Štefan Fedor
  • II.G
   II.GTriedny učiteľ Gabriela Bradová
  • II.H
   II.HTriedny učiteľ Martina Stieranková
  • III.G
   III.GTriedny učiteľ Katarína Tajbošová
  • III.H
   III.HTriedny učiteľ Ján Peteraj
  • IV.G
   IV.GTriedny učiteľ Alexander Jirmer
  • IV.H
   IV.HTriedny učiteľ Miroslava Svinčiaková