• 1. Zoznamy VŠ

      

     2. Ako vyplniť prihlášku na VŠ

     • Rok maturitnej skúšky vyplnia aj maturujúci uchádzači v tomto školskom roku, ktorí uvedú aktuálny rok, v ktorom sa bude maturitná skúška konať - 2019
     • Položku Absolvovaná stredná škola vyplnia aj maturujúci uchádzači v tomto školskom roku, druh strednej školy :                                    gymnázium 
     • Kód strednej školy:                           037999214
     • Názov strednej školy:                        Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová
     • Adresa školy:                                     Družby 554/64, 976 81  Podbrezová
     • Študijný odbor:                                 gymnázium                gymnázium - šport
     • Kód študijného odboru:                    7902  J                       7902  J 77
     • Stupeň dosiahnutého vzdelania:        5 

      

     • Správnosť zapísania známok a zhodu známok s katalógom známok overuje triedny učiteľ. Prihlášku treba priniesť kompletne VYPLNENÚ. Dôležité je priniesť prihlášku na potvrdenie údajov v dostatočnom časovom predstihu pred termínom podania prihlášky.
     • Zároveň sa triedny učiteľ podpíše na prihlášku - Potvrdenie o správnosti údajov.  Pečiatku na prihlášku dostanete pri sekretárke riaditeľky školy ale až vtedy, keď bude prihláška overená.

      

     • Nezabudnite vyplniť dátum a podpísať prihlášku.

      

     • Prihlášku pošlite ako doporučený list (aby ste mali doklad o tom, že ste ju odoslali).
     • V prípade akýchkoľvek nejasností  je potrebné informovať sa na www-stránke príslušnej VŠ alebo telefonicky na študijnom oddelení VŠ.

      

     3. Portál VŠ

     Každý rok pomáhame študentom s výberom vysokej školy prostredníctvom Portálu vysokých škôl na adrese www.portalvs.sk.

     I keď určite poznáte PortálVŠ, uvádzame zhrnutie jeho najväčších výhod pre záujemcov o vysokoškolské štúdium. Ide najmä o:

     • informácie o prijímacom konaní na všetkých vysokých školách z jedného miesta,
     • aktuality, z ktorých sa dozviete, čo zaujímavé sa uskutočnilo alebo ešte len uskutoční na vysokých školách    (https://www.portalvs.sk/sk/aktuality),
     • kalendár podujatí, v ktorom nájdete, kedy sa na Vami vybraných vysokých školách konajú Dni otvorených dverí (https://www.portalvs.sk/sk/kalendar),
     • centrálnu elektronickú prihlášku (www.prihlaskavs.sk), prostredníctvom ktorej si môže záujemca o vysokoškolské štúdium podať prihlášku na viacero vysokých škôl bez nutnosti ďalšej registrácie  a niekoľkonásobného vypĺňania rovnakých údajov,
     • poskytovanie veľkej podpory používateľov – poskytujeme pomoc telefonicky, e-mailom, chatom, osobne; pomôžeme vám vyhľadať informácie, kontakty; je pre vás pripravený aj chatbot, zoznámte sa s ním.

      

     Ak máte návrhy na zlepšenie obsahu Portálu VŠ (www.portalvs.sk) neváhajte nás kontaktovať, čakáme na vaše návrhy. Veľmi nám pomôžete, ak si nájdete čas na vyplnenie Dotazníka.