• Na národnej konferencii „Ukáž, čo vieš!“

    • Jedenásť najúspešnejších tímov z piatich partnerských škôl projektu Chain Reaction (Reťazová Reakcia) sa po tretí raz stretlo v kongresovom centre Academia v Starej Lesnej 7. a 8. apríla 2016. Na celoslovenskom podujatí prezentovalo päťdesiat mladých bádateľov výsledky, ktoré dosiahli pri riešení výskumných aktivít na tému: „Zem a vesmír“. Získané poznatky a zručnosti prezentovali aj desiati žiaci I.H triedy Súkromého gymnázia ŽP. O svoje zážitky sa podelili Veronika Klimentová, Tereza Holubová a Miroslava Syčová:

     "Z našej triedy sme boli dva výskumné tímy. Tím „Č.I.E.F“ (činnosť inteligentných a efektívnych fyzikárov) sa zaoberal ekologickým svietením a tím „Výskumníci SGŽP“ skúmal účinok nami vyrobeného dusíkatého hnojiva na rast rastlín. Dvojdňové stretnutie nebolo len o prezentácii výskumných projektov. Program tvorili aj vedecky zamerané exkurzie. Najprv sme navštívili pracovisko SHMÚ v Poprade – Gánovciach, ktoré sa jediné na Slovensku zaoberá meraním množstva ozónu v atmosfére. V Tatranskej Lomnici sme boli v múzeu a botanickej záhrade TANAP-u. Videli sme priebeh výskumu obnovy lesov a šírenia podkôrneho hmyzu po veternej kalamite z roku 2004. Exkurzie boli veľmi zaujímavé a z každej sme si odniesli nové informácie.
     Konferencia sa konala v piatok dopoludnia. Po oficiálnom otvorení naše tímy vystúpili ako prvé. Boli sme veľmi nervózni a nevedeli, čo máme očakávať. Každý tím mal 12 minút na prezentovanie, potom nasledovali otázky od poroty a publika. Počas prestávky medzi prezentáciami sme si vyskúšali prezentovanie výsledkov vedeckej práce prostredníctvom posterov. Každý tím mal vlastný poster, na ktorom zhrnul výsledky svojho bádania. Pred samotným vyhlásením výsledkov sme navštívili Astronomický ústav SAV. A potom prišla chvíľa napätia. Spomedzi prezentujúcich porota vyhlásila tri najlepšie tímy, medzi ktoré sme nepatrili. Boli sme dosť sklamaní z prehry, no na druhej strane nám účasť na konferencii priniesla mnoho zážitkov a cenných skúseností do budúcnosti. Ďakujeme za možnosť zúčastniť sa tohto projektu a veľká vďaka patrí našim učiteľom, Jurajovi Čiefovi a Martine Stierankovej, ktorí nás podporovali a pomohli sa dostať až sem. Ďakujeme.

     Mgr. Juraj Čief
     Podbrezovan 8/2016