• Základné informácie o Maturite 2020

   • Najdôležitejšie informácie o Maturite 2020 si môžete prečítať v priloženej prezentácii.

    MATURITA 2020 - zakladne informacie pre ziakov a rodicov

    Prezentácia o EČ a PFIČ MS 2020

     

    Zoznamy žiakov a učební - EČ a PFIČ MS 2020