• Súkromné gymnázium ŽP v tomto školskom roku ponúka možnosť žiakom 8. a 9. ročníka zapojiť sa do súťaže

    "Otvárame vede bránu"

    Súťaž bude prebiehať v dvoch kolách, prvé – teoretická časť, sa bude realizovať ako domáce kolo.

    Otázky teoretickej časti sú zverejnené na tejto stránke → Otvárame vede bránu - zadania.pdf

    Na tieto otázky si žiaci priebežne vytvárajú odpovede, až keď ich budú mať kompletné, zadajú svoje odpovede do elektronického formulára. (Po zadaní odpovedí už nie je možnosť k odpovediam sa vrátiť!)

    Odpoveďový elektronický formulár

    Uzávierka 1. teoretického kola – je 6.12.2018 do 15.00 hod.

    Úspešní riešitelia budú do 18.12. 2018 pozvaní na druhé kolo súťaže - praktickú časť, ktorá bude prebiehať v januári 2019 na pôde Súkromného gymnázia ŽP v Podbrezovej.

    Prajeme veľa úspechov pri bádaní yes