• Rada rodičov školy

   • Mgr. Darina Gillová
   • Mgr. Darina GillováčlenI.G
   • Juraj Hubert
   • Juraj HubertčlenI.H
   • Dagmar Tomkuliaková, PhDr.
   • Dagmar Tomkuliaková, PhDr.člen, predseda revíznej komisieII.G
   • MUDr. Eva Valašťanová
   • MUDr. Eva Valašťanovápredseda, člen revíznej komisieII.H
   • Mária Janíková
   • Mária JaníkováčlenIII.G
   • Tatiana Kubašková
   • Tatiana KubaškováčlenIII.H
   • Lucia Roháčová
   • Lucia RoháčováčlenIV.G
   • Mgr. Henrieta Adamčáková
   • Mgr. Henrieta AdamčákováhospodárIV.H