• Európsky týždeň boja proti drogám

     • Európsky týždeň boja proti drogám pripadá na tretí novembrový týždeň kalendárneho roka. Zámerom je upriamiť pozornosť na dôležitosť prevencie užívania drog - znížiť a odstrániť dopyt po nezákonných a nelegálnych drogách, a to najmä medzi deťmi a mladými ľuďmi. Prevencia zneužívania drog je dôležitým prvým krokom pri informovaní konkrétnych jednotlivcov o nebezpečenstvách závislostí, technikách prevencie a o tom, kde hľadať pomoc pri zotavovaní. Prevencia začína výchovou, šírením informácií o nebezpečenstvách drog nielen pre samotného jedinca ale i pre komunitu. Preto sme sa v spolupráci so Základnou školou Kláry Jarunkovej v Podbrezovej rozhodli zrealizovať besedu so Samuelom Bogárom z Občianskeho združenia NEzávislosť – Nový začiatok.

      Kto je NEzávislosť - Nový začiatok, o.z.?

      Združenie ľudí, ktorí poznajú hodnotu života a nie je im ľahostajné ako deštruktívne naň pôsobí závislosť. Preto sa rozhodli pomáhať závislým ľuďom a ich rodinným príslušníkom, nájsť cestu k slobodnému a plnohodnotnému životu bez drogy, ako aj pomôcť k informovanosti mladých i verejnosti o tejto problematike, a tak preventívne pôsobiť a pozitívne ovplyvňovať ľudské životy.

      Samuel Bogár

      Samuel Bogár je prvý a hlavný poradca a prednášajúci, z ktorého srdca vzišla celá myšlienka tejto služby. Sám prežil vyše 12 rokov s heroínom a 6 rokov z toho k nemu miešal aj pervitín. Žil dlhé roky striedavo na ulici a v chladnej mokrej pivnici s občasnými  pobytmi doma. Absolvoval 8 liečení. Dnes je to už niekoľko rokov, čo je Samuel od závislosti slobodný.

      Veríme, že diskusia so Samuelom bude účinnou prevenciou užívania drog.

     • Študentská kvapka krvi

     • Aj naši študenti a učitelia sa opäť zapojili do výzvy darovania najcennejšej tekutiny. Všetkým im patrí veľká vďaka za tento vysoko humánny a nezištný čin.

     • Stužková slávnosť IV.H

     • Úžasnú atmosféru, originálny program zvládnutý na profesionálnej úrovni, za srdce chytajúci príhovor triednej učiteľky Janky Syčovej, tombolu, ktorej výťažok pôjde na "túlavé mačiatka" - to všetko mohli zažiť účastníci stužkovej slávnosti IV.H triedy Súkromného gymnázia ŽP, ktorá sa konala 16. novembra 2018 v závodnom klube v Podbrezovej. K príjemnej atmosfére prispela aj účasť člena predstavenstva a technického riaditeľa Ing. Milana Srnku, PhD., ktorý každému žiakovi odovzdal malý darček (Power bank) od zriaďovateľa školy Železiarní Podbrezová a.s.

     • Školy školám

     • Pod názvom "Školy školám" sa na pôde súkromných škôl ŽP a.s. uskutočnilo 9.11.2018 stretnutie riaditeľov základných škôl. Stretnutie bolo zamerané na priblíženie ponuky škôl ŽP a.s. s dôrazom na duálne vzdelávanie a jeho aplikáciu do praxe.

     • Separovanie a recyklácia odpadu nám nie sú ľahostajné

     • V rámci projektu Eko Alarm sa dňa 26. októbra uskutočnila na SG ŽP prednáška o separovaní a recyklácii odpadov. Na prednáške sa zúčastnili študenti prvého, druhého a tretieho ročníka. Cieľom projektu je zavedenie systému zberu triedeného odpadu na slovenských školách. Organizátori Eko Alarmu majú ambíciu zmeniť pohľad a prístup študentov k odpadom na celom Slovensku a vo svete. Deti a mladí ľudia sa majú naučiť správne triediť odpad a tento dobrý zvyk následne preniesť do svojich rodín a medzi priateľov.