• Majstrovstvá banskokystrického kraja 2019 v kolkoch

     • Dňa 5. januára 2019 sa v kolkárni v Podbrezovej konali Majstrovstvá banskobystrického kraja. V kategórii U-18 dorastenci sa víťazom stal Filip Bánik, ŠK Železiarne Podbrezová, žiak I.H. Filipovi blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

     • Ďakovný list pre našu školu

     • V dňoch 19. - 21.12  2018 zorganizovala žiacka školská rada charitatívny vianočný punč. Okrem toho, že krásne rozvoňal priestory školy, vyzbierané finančné prostriedky putovali pre Detský domov vo Valaskej. Ďakujeme organizátorom aj všetkým, ktorí sa tejto akcie zúčastnili. >>FOTOGALÉRIA

     • Experimentálna prírodoveda v profilácii STEAM

     • Latinské príslovie hovorí: „Dobrý začiatok vedie k dobrému koncu.“        

      My sme začali v septembri 2018, kedy sa na našej škole prvýkrát otvorila možnosť študovať v profilácii STEAM (S – science, T – technology, E – engineering, A – arts, M – matematics), teda možnosť vzdelávania v oblasti prírodných vied, techniky, technológií a matematiky.

      V prvom ročníku máme, na rozdiel od iných škôl, nový predmet – Experimentálna prírodoveda, ktorý je zameraný na praktické činnosti žiakov v laboratóriu aj v teréne.

      Zatiaľ sme sa na experimentálnej prírodovede venovali obsiahlej téme Voda, pričom nás zaujímala voda ako životné prostredie, skúmali sme pitnú, destilovanú, minerálnu, dažďovú  vodu, a tiež vodu z mlák, jazierka, či Hrona. Naše bádanie sme zamerali aj na  vodu v živote rastlín, vodu v telách organizmov, simulovali sme kolobeh vody, vyrobili sme hmlu, mikroskopmi sme skúmali fytoplanktón a zooplanktón, pozorovali sme nižšie, výtrusné aj iné vyššie rastliny rastúce v okolí vôd.

      Tiež sme zbierali, vážili, drvili, sušili, žíhali, filtrovali, rozpúšťali, počítali, zaznamenávali, kreslili, fotili a realizovali mnohé ďalšie činnosti, ktoré v nás rozvíjajú dosiaľ nepoznané zručnosti. Tento rok nás ešte čakajú témy: Vzduch, Zem, Slnko, Malé veci, Potrava, Hľadá sa zdravý človek.

      Veríme, že tieto hodiny budú pre nás aj naďalej zaujímavé a pútavé ako doposiaľ, a tak, ako dobrý bol začiatok, bude aj koniec nášho experimentálneho vzdelávania.

     • Vianočná akadémia

     • Do galérie Vianočná akadémia boli pridané fotografie.

      Posledný školský deň v kalendárnom roku 2018 nám už tradične naši učitelia a žiaci navodili vianočnú náladu akadémiou. V jej úvode boli odovzdané ceny zástupcom tried s najkrajšou vianočnou výzdobou, odzneli príhovory riaditeliek oboch škôl a videli sme krásny a bohatý kultúrny program. Ďakujeme všetkým účinkujúcim.